" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

מאמרים קבלה

" הכל אמת " סכום 22 אותיות העברית
כ"ב אותיות יסוד מעידות על עצמן מבחינת מספרן ומבחינת ערכן הגימטרי, שהן הן ספירת "מלכות". לימוד קבלה נבואית הוא מסע אל שרשי השפה העברית, מעין טיול מחשבתי.
שביעון ומשושה – שׂוֹשׂ אָשִׂישׂ בַּיהוָה, תָּגֵל נַפְשִׁי בֵּאלֹהַי
לגבי דידנו, אלהים ושפתו – מבטאים תבונה יקומית. אם נוצרנו בצלמו כדמותו, ניתן להסיק שיש אפשרות להבין את שפתו. אין טעם בשפה, אם אינה מצליחה להעביר מסר או מחשבה בצורה מדויקת, במתמטיקה או כמידה בלתי משתנה בגיאומטריה
רל"א שערים, כ"ב אותיות ועשר ספירות
כ"ב אותיות יסוד ושיטת ספירה עשרונית הם כלי הבריאה שנבחרו על ידי הטבע לביצוע תכנית הבריאה בפועל, ולפיכך, פעולות דומות של צירוף אותיות וחשבון עשרוני יכולות לאחד את מחשבת האדם עם שכל עליון.
" אלף " אות ומידה טבעית (אלהית)
אות "אלף" (כפי שיובהר בהמשך) מבטאת את רעיון אחדות הכול... מגלה מקור משותף לשפה העברית וחשבון, לספירה עשרונית וגיאומטריה, למידות ומילים ומשמעות, ובנוסף, מצביעה על קשר בין חוקי טבע - מידות הטבע ומושגי הקדושה.
הבל הבלים תיבות וצירופים
המקור המדעי של השפה העברית הוא יתרונה הברור על השפה הלטיניות, נראה כיצד העברית היא שפת הטבע, שפת אלהים. שורשיה באצילות בשכל הטהור, במטפיזיקה מדע חשבון ורעיון
עשרים ושתים אותיות יסוד
מטריצת מספרים – כ"ב אותיות - כ"ב דורות – כ"ב × 3 = גלגל, ספירת יסוד – 9 (גיאומטריה – תשיעון) ספר יצירה = ספר קוטר
כרונולוגיה מקראית
גרף הממחיש התפתחות היסטורית במהלך 5,774 השנים האחרונות. הגרף מקל על הבנת מיקומם בזמן של אירועים היסטוריים, ומאפשר השוואה חזותית בין משך התקופות השונות בהיסטוריה.
כיצד הושיב יהוה את אלהים על כסא
עשר ספירות בלימה צפייתן כמראה הבזק ותכליתן אין להם סוף, ודברו בהן ברצוא ושוב, ולמאמרו כסופה ירדופו ולפני כסאו הם משתחוים: מאמר זה מסביר את הביטוי כסא הכבוד ויחסו לאלוהים באמצעות גיאומטרית הקדושה.
גן עדן כבוסתן השפה עברית (אותיות ומספרים)
מאז ומעולם החשיבה האנושות את המתמטיקה כשפת היקום (מהיותה אחידה מדויקת ומובנת לכל אדם). היות והשפה העברית לקחה אחריות על בריאת העולם, חייבת להיות בה גם אמת מתמטית, ולכן הדיון במהות "גן עדן" נשען על הנחת יסוד, הטוענת שעברית היא שפת הטבע, שפת אלהים. (שפת הבריאה)
סד"ר עצמ"ך – לקראת פ סח
סד"ר עצמ"ך = פד"ת פדת (במובן פדיון בכורות) מתקבל מ 22 צירופי אותיות בעברית, 22 × 22 = כ"ב × כ"ב = 484 ציווי פד"ת נועד לכל איש ואשה הנקראים אדם. אך מהו אדם ? "וייצר את האדם" נכתב בשני יו"ד, היות ואדם נוצר בשני יצרים, יצר טוב ויצר רע (והסיפור ידוע)
אור השכל
דע כי תכלית תכליות מציאות האדם בעולם הזה היא כדי שישכיל המושכל הראשון (שהוא השכל הראשון העליון) המשכיל כל מושכל אשר תחתיו, בהשכילו עצמותו הכוללת כל עצמותם.
יהוה--בחכמה יסד-ארץ; כונן שמיים, בתבונה.
המשפט "יהוה--בחכמה יסד-ארץ; כונן שמיים, בתבונה" הינו אקסיומה. אפשר להוכיח זאת בשפה העברית, בדרך מושכלת והגיונית. המאמר מציע הסבר מדעי ומדיד, ומוכיח באמצעות גימטרייה, חשבון וגיאומטריה.
הבלים....בלי מה
אפשר להשוות כתר ל "תא" וכפי שמתרחש במציאות "תא" מתחלק ומשתכפל לשתי הוויות חדשות, במקרה זה דרך שני שערים, מימין "חכמה" ומשמאל "בינה" . "תא" משכפל עצמו תוך "העתקה" והתחלקות לשנים, לארבע, לשמונה וכך הלאה...ובכל תא חדש נמצא כל המידע שהיה בתא הראשון, כל הד.נ.א המקורי נמצא גם בתא חדש אחרון, כפי שעשר ספירות נמצאות בכל ספירה וספירה.
קוד בינארי
השיטה שתוסבר מעניקה ביטוי גרפי למספרים מאחד עד אינסוף, זו שפה אוניברסאלית, תבונה מתמטית יקומית, ידועה בעולמות עליונים ומוכרת גם לנו. כל מספר מייצג אות. היות ובשפה יש מעט אותיות ( 22 או 27 - בעברית, 26 באנגלית..) ואינסוף מספרים, קבעו מספר מייצג לכל סימן או פעולת חשבון, כמו לכל אות גדולה (בראש משפט) ולכל אות קטנה ...
הבל הבלים ודיו - אטיוד וברכה
כל יום בריאה נחשב אלף שנים והבריאה עניין נמשך, לפיכך ששה ימים = 6,000 שנים. עד כה חלפו 5,773 שנים מיום בו יצא "משחק המחשב" לאור ונגנז בתורה, ולפי חשבון פשוט מעתה נותרו 227 שנים עד תם ששת ימי הבריאה
הבל הבלים ודיו - חלק א'
משיחיות מבחינתו של ק.א. היא תחום בלתי מושג. בהקשר הרחב אין לי שום מסקנה ממה שהתרחש במהלך ההיסטוריה היהודית. שמעתי וקראתי ותחושתי היא שאין לי סיכוי להבין דבר ממה שהתרחש או מדוע התרחש כפי שהתרחש ובוודאי שלא מעניין אותי לברר מי מהמקובלים ודומיהם, הושפע ממי וכמה, ומי לקח את הרעיון ממי ומתי, וככלל אבדתי עניין בעברם של אנשים אחרים. אך מאותו רגע בו איבדתי עניין, כל ששמעתי היה אך ורק סיפורים אישיים. עייפתי וצמאתי למשהו אמיתי וקבוע .
לוח השנה – חלק ב – דמת אחד
שנת 2012 לפי הלוח גרגוריאני = שנה מיוחדת גם לפי לוח המאיה 5,772 = לפי הלוח העברי שנת: התשעב = ליל השבת = שנת 2012 (דמת × אחד) 444 × 13 = 5772 לפי לוח השנה העברי, השנה 5,772 (ה'תשע"ב) עומדת להסתיים. אך מדוע בכלל סופרים שנים? מה התועלת בתוספת 1 לכל שנה...
לוח השנה העברי – חלק א – שיטת החישוב
לוח השנה העברי, המקראי, מושתת על יחידות זמן הנספרות בכפולות "שבע", ועל מחזוריות ה "שבת" . מחזורי השבע בגלגלי השעון האלוהי, מודיעים על כל חג, מועד וזמן מקודש, וכל צלצול ראשוני מהדהד במרחבי הזמן ההיסטורי, העכשווי והעתידני, בסדר קבוע וחוקיות מחזורית של כפולות 7, ו 4 (ספירות 7-נצח, 4-חסד) כמפורט ע"י כהני בני צדוק במגילות מדבר יהודה. כיצד מחשבים את ימי השנה ? לפי שיטת כהני בני צדוק (המפורטת בספריה של פרופ' רחל אליאור, מהאוניברסיטה העברית)
אחת הדרכים לגלות חוק טבע - חלק 4
הגיוני לחשוב שאדם "דמת" הוא עצמו "עד" לקיום האלהים. סביר להניח שכוונת העל היא שבני אדם הם הם ארון עדות או ארון עדים, "דמת" למד את דרכי הבורא ובכך הופך ל"עד".
אחת הדרכים לגלות חוק טבע - חלק 3
מעניין להיווכח כיצד חשבון, מתמטיקה, מניבה גיאומטריה של סמלים. מנורה, ארון או מחנה, דגלים.. שיטת הצירופים, כפי שמתגלה במספרים נהוגה גם בצירופי אותיות, ובעיקר צרופי שמות האלהים. ועל כך במאמרים אחרים.
אחת הדרכים לגלות חוק טבע - חלק 2
מטריצת מספרים זו נובעת ממשוואה מתמטית (חיבור מספרים פשוט) ומסבירה באופן ציורי אמיתי ואורגני, מה זו חציית ים סוף, מהו ההר, מהו התוואי של 'מסעות ארון הברית' ותחנותיו השונות בדרך.
אחת הדרכים לגלות חוק טבע - חלק 1
מרגע בו החל האדם לספור, לחבר מספרים...לחשב חשבונות, החלה להתפתח מחשבה ולבסוף הבנה שאין סוף עומק ראשית או אחרית ולא מובן כיצד היקום החל או יסתיים, אם בכלל. ברם, מרגע בו החל לצרף אותיות למילים, הבין שבאמצעות השפה, ניתן להסביר הכל.
נתיבות פליאות חכמה
מערכת עשר הספירות נמצאת גם במידות תיבת נח, במשכן, בארון הברית, במנורת ששת הקנים, וכלי הקדש כמו גם בבית המקדש ובחזון יחזקאל.
חידת הפירמידה
 מידות הפירמידה הגדולה בגיזה אחד משבעת פלאי העולם העתיק פתרון התעלומה נמצא בתנ"ך מאמר זה מבוסס על התנ"ך ועל מידות משרטוטים גיאומטריים. מטרתו להראות כי מידות הפירמידה הגדולה בגיזה מצוינות בתנ"ך. בעזרת רישומים גיאומטריים וחישובים מדויקים יתגלה הקשר בין מידות הפירמידה לנתון מספרי בלתי צפוי - משך חיי דמויות תנכיות. יוסבר הקשר בין הפירמידה לספרה שבע (ולמושגים כגון: קדושת השבת, חפש ותורה).
אחד
הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר – קהלת ג' כ' "הכל" טמון באחד או בעשר ספירות המתארות שלמות של אלהים "אחד" הכל = 55 = נ"ה,  חצי המילה שכינה, שכ"י + נ"ה "הכל" ניתן לחישוב ואפשרי להבנה באמצעות מספרים, אותיות ומילים. באמצעות העברית. שפה = שכינה אלף = 111 = יתר משולש שצלעותיו הניצבות באורך  100, 50
הקדמות הכרחיות (מתמטיות ולשוניות) להבנת עשר הספירות
מבחינה מתמטית נשאלת השאלה - מדוע עשר ? ומבחינה לשונית - מה פירוש גלות השכינה וכיצד מתגלה "שכינה" במספר עשר גימטרייה, מתמטיקה עברית זו מחשבה קדומה, חשבון, על פיו לכל אות עברית ערך מספרי.      סכום המספרים מ 1 עד 10 = 55  = נ"ה  (נ"ה נקרא כחלק מהמילה שכינה, שכי"נה) הכ"ל
ראש השנה
באופן בלעדי לשפה העברית, גימטרייה היא כלי חישובי (מתמטי) הנועד לגלות משמעויות נסתרות נוספות למילים, ולשפוך אור על רעיונות, אותם הבנו עד כה כפשוטם. א' בתשרי   =  א' ב' תשרי  = בראשית בראשית =  שבתורה = ברית אש לשנה = 385 = שפה = שכינה טובה = כ"ב
כרם היה לשלמה
פתגם עברי עתיק (סנהדרין לח' א) אומר בקצרה " נכנס יין יצא סוד ". דּוֹדִי יָרַד לְגַנּוֹ, לַעֲרֻגוֹת הַבֹּשֶׂם ואני בעקבותיו, טיילנו בין ערכי האותיות למספרן בערוגות הגימטרייה: יין ניתן בשבעים לשונות, סוד ניתן בשבעים לשונות. בגימטרייה: יין = 70  סוד = 70 ע + ע = 70 + 70 = יין + סוד = 140 = חכמה + בינה
כ"ב דורות ראשונים (אדם עד יעקב)
22 דורות ראשונים נמשכו 2255 שנים. ראשיתם בגן עדן, החל מאדם וחוה ואחריתם ביעקב אבינו. כ"ב דורות מסמלים כ"ב אותיות עברית, מדגישים מספרים חשובים 7 (חנוך) 10(נח) ולסיום 3 אבות: 20, 21,   22 = כ"ב בסדר הדורות, חנוך הוא דור 7 (רמז לימי השבוע וקדושת הספרה 7) חי 365 שנים כמספר ימי החמה. חנוך מלמד זמנים.
עשר הספירות
מערכת "עשר הספירות" מופיעה לראשונה ב-"ספר יצירה " המתחיל במשפט "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה..." הספירות מתארות צד נגלה של האל, מהוות נדבך מרכזי בתורת הקבלה היהודית ומרכיב במעשה הבריאה, מעשה בראשית, היווצרות העולם בשלשים ושתיים נתיבות שהן: עשר ספירות ו- כ"ב אותיות. בכדי להבין מהן עשר הספירות, נבחן אותן מהפן המתמטי ומהפן הלשוני