" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

מאמרים גאומטריה

צסטהדרון – שעור קצר בגיאומטריה מרחבית חלק א'
חלק א' - מאמר זה יעסוק בגיאומטריה עברית, אך יחל ביחס המיוחד בין אותיות עברית למספרים, בין שפה וחשבון. צסטהדרון הוא כינוי שניתן לשביעון תלת ממדי, גוף מרחבי שהומצא/נהגה לפני כ- 15 שנים ועדיין נלמד ונחקר בכדי לברר את תכונותיו. למידות השביעון (בקנה מידה עשרוני) יש משמעות בעברית.
צסטהדרון – שעור קצר בגיאומטריה מרחבית חלק ב'
חלק ב' - צסטהדרון הוא כינוי שניתן לשביעון תלת ממדי, גוף מרחבי שהומצא/נהגה לפני כ- 15 שנים ועדיין נלמד ונחקר בכדי לברר את תכונותיו. למידות השביעון (בקנה מידה עשרוני) יש משמעות בעברית.
האמת אודות אירועי ה- 11 בספטמבר
מאמר זה בא להבליט כמה עובדות חשובות באשר למאורעות המזעזעים שחלו ב-11 בספטמבר 2001, ולחשוף מידע חדש ומשמעותי ביותר בנושא.
חידת הפירמידה
מאמר זה מבוסס על התנ"ך ועל מידות משרטוטים גיאומטריים. מטרתו להראות כי מידות הפירמידה הגדולה בגיזה מצוינות בתנ"ך. בעזרת רישומים גיאומטריים וחישובים מדויקים יתגלה הקשר בין מידות הפירמידה לנתון מספרי בלתי צפוי - משך חיי דמויות תנכיות.
יחס הזהב בחזקת חמש
יחס הזהב בחזקת חמש – קשור לסמלי הלאום האמריקאי ולתאריך הנוצרי  ...... 01 11.09