" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

השפה העברית וחוקי הטבע

אלהים = הטבע
אחת הדרכים לגלות חוק טבע בר קיימה, נכון ונצחי, היא דרך המתמטיקה. נתיב החכמה הטהורה. דיוק מתמטי הוא אמנות דרכה מתגלה יופיו של הטבע ואת ההיגיון הטמון באמנות זו כבר גילו חכמים בימי קדם.
השפה העברית היא שפה טבעית ומדעית.
בכדי ללמוד את טיב הקשר שבין השפה העברית למתמטיקה ולהבין את משמעויותיו, נגדיר מטריצה מתמטית.
המטריצה מבוססת על חישוב פשוט, והיא תגלה בפנינו סדרים ודפוסים הקשורים בערכם הגימטרי של ביטויים עבריים ותנ"כיים שונים, ותעזור לנו להתבונן במשמעות ובהשלכות הדבר. המטריצה תחשוף בפנינו את היסוד המספרי המופלא הנמצא בבסיס המחשבה האנושית, את הקשר בין ביטויים שונים בשפה העברית ואת משמעותם האזוטרית.
המטריצה זו עדות לקיומו של קשר ייחודי בין השפה העברית, המתמטיקה, הטבע ומחשבת האדם – כולל סמלים שונים החוזרים ומופיעים בתרבות האנושית. הדבר מעיד, כמובן, על פוטנציאל ייחודי המצוי בלימודה שיטתי של השפה העברית ושל החישובים הנובעים ממנה.
היכלות, 37/37, הבל, פרקטל, כ"ב אותיות, 22 דורות, המנורה, שבת, שר צבאות, אלף, ועוד ועוד
לפנינו מחזה מתמטי – הלוגרמה בעברית התואמת את מחשבת הקבלה, הדמיה תלת מימדית של תורת המספרים, התפתחות הנובעת מפעולת חיבור פשוטה, מטריקס טבעי, מתמטי, לינוויסטי, לשוני, וחזותי. ביטוי לאינטליגנציה טבעית, מפוי מתמטי, אבולוציית מספרים, הדמיה של מח מתמטי, יקומי, ביולוגי, מדעי. נצחי, כמו המתמטיקה, קדמוני כמו השפה העברית והדימויים שהיא מעבירה.