" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

גיאומטריה של הקדושה בקבלה

השפה העברית היא שפה טבעית, מדעית, מתמטית וגיאומטרית, המבוססת על שיטת ספירה עשרונית.

אותיות העברית הן מספרים, ולכן מילים הן מספרים ומידות.

גיאומטריה היא הצד הוויזואלי של המתמטיקה, וגיאומטריה קבלית בעברית מדגימה את הקשר שבין מספרים מידות וצורות. אך היות ואותיות עברית הן מספרים, מידות הן גם מילים, שמות או ביטויים.

המחקר הגיאומטרי מתבסס על ספר יצירה וכתבי המקובל אברהם אבולעפיה (מאה 13, ספרד) ונותן הסבר מתמטי, גיאומטרי, כמותי ומרחבי למונחי יסוד בקבלה, כגון – 32 נתיבות פליאות, כ"ב אותיות, 10 ספירות עץ החיים, רל"א שערים, נצח- פסח, שביעון, תשיעון,

כמו כן אני מציעה פתרון לחידת מידות הפירמידה הגדולה בגיזה ומוכיחה את הקשר לקדושת הספרה 7, ולמונחים כגון: תורה, חפש, אלף, ישראל, ושמות האל כמו גם ליחס בין מידות הארץ הירח והשמש.

קבלה נבואית משמרת ידע פילולוגי ומתמטי ועוסקת בקשר שבין השפה העברית ושיטת הספירה העשרונית.