" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

רל"א שערים, כ"ב אותיות ועשר ספירות

מאמר זה יסביר מהו רל"א שערים וכיצד נובע מתוך כ"ב אותיות.

העברית, שפת התנ"ך, נבחרה לשפה מדוברת בין אלהים, יהוה או מלאכים ובין בני אדם מפאת היותה מדעית ומתמטית, ניתנת לחישוב ולהבנה וקרובה לשפת הבריאה. כ"ב אותיות יסוד ושיטת ספירה עשרונית הם כלי הבריאה שנבחרו על ידי הטבע לביצוע תכנית הבריאה בפועל, ולפיכך, פעולות דומות של צירוף אותיות וחשבון עשרוני יכולות לאחד את מחשבת האדם עם שכל עליון. עשר הספירות מובנות כשכלים אלהיים ומטרת הבריאה לפי הקבלה היא שהאדם יחזה ויכיר את פעולות השכל האלוהי. (מטרת העל, כמובן, היא להכיר את שמות הקדש להכיר את אלהים מבחינת שמותיו, שהרי בגימטרייה שכל = שמי = שם י') אך בתחילת המאמר נעסוק בחיפוש מופת גיאומטרי.

הקדמה

גיאומטריה עברית שייכת לתחום גיאומטריית הקדושה, מסיבה פשוטה שהעברית שפת קדש היא, שפת הטבע. היות והשפה מדעית, המשמעות נמצאת בחשבון ובמספרים באותה מידה שהיא מובנת באותיות ומילים. השפה העברית מיוסדת על תשתית כפולה של מספרים ואותיות ולכן למילים יש מובן פרוזאי ובאותה מידה יש להן ערך מספרי כולל המסתכם בכמות, מידה, אורך, זווית או משקל.

הטבע = אלהים =  86

איור זה ידגים כיצד צורות גיאומטריות בסיסיות קשורות ונובעות אחת מהשנייה, היכן נקודות מגע וקוים משותפים  נבחן גיאומטריה בקנה מידה עשרוני, ונציב כ"ב אותיות בהיקף מעגל ברדיוס 1000 "אלף" (שר צבא-אות) נגלה מידות ומילות מפתח כמו בראשית – 913, גן עדן – 177, איש -311, אל שדי = משה – 345,  ונראה כיצד כ"ב אותיות יוצרות עשר ספירות (עשרה מעגלים פנימיים) ומגדירות גלגל בראשית,

 image

נשתמש בשיטת ספירה עשרונית, במידות שהן כפולות עשר, נשרטט צלע או רדיוס שאורכו 100 או "אלף" – 1000

לפנינו מעגל כתום ברדיוס 100 (קוטר 200), קובייה כחולה 200/200 ומעגל צהוב ברדיוס 141 (קוטר 282)

נתבונן באיור ראשון בכדי להבין את היחס בין רבוע למעגל. (חוסם וחסום)

קוטר מעגל (כתום) חסום בתוך רבוע (כחול), שווה לאורך צלע הרבוע החוסם (כחול)

אורך האלכסון ברבוע (כחול) החסום במעגל (צהוב), שווה לקוטר המעגל החוסם (צהוב)

אמה = מאה  מידה בסיסית, קנה מידה …. 100, אמר, אמש..    כה … אמר = 241         אמש = 341

גלגל האותיות, רל"א שערים

אסביר ואדגים כיצד גיאומטריה ממחישה את הפרדיגמה המרכזית בספר יצירה בעניין כ"ב אותיות ועשר ספירות

איור שני – לפנינו  22 אותיות (נקודות) על היקף מעגל    (רדיוס המעגל עשרוני, מידתו "אלף" =  1000)

נסמן 22 אותיות ליד 22 הנקודות המצוינות על היקף המעגל.

נחבר בקו, כל אות עם שאר 21 האותיות

 imageimage

21 קוים כפול 22 אותיות = 462 קוים. היות וכל קו משמש פעמיים (לדוגמה, קו המחבר  א עם ל, מחבר גם אות ל עם אות א) אי לכך מספר הקווים הוא רק מחצית מהסכום המחושב, ובפועל מתקבלים רק 231 קוים (רל"א שערים).

רל"א שערים – 231 הקווים, מציינים את מספר צירופי האותיות האפשרי בזוגות. כלומר, אלף עם למד ולמד עם אלף, בית עם גימל וגימל עם בית, וכו..וכו… כל אות מתוך כ"ב אותיות תצורף עם כל אחת מ- 21 האותיות הנותרות.

231 הקווים יוצרים רשת…  נביט במרכז המעגל וניווכח כי רל"א קוים יוצרים באופן טבעי עשרה מעגלים פנימיים.

זו המחשה גרפית, לקשר מובנה בין 22 אותיות יסוד ועשר ספירות. "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה…"

נתיב = 462  = מכתב = סבת (מסובב, עילה או עלול)

גיאומטריה של גלגל האותיות בקוטר עשרוני, אלף = 1000 מכילה עולם ומלואו, כאטום (22 אותיות +10 ספירות)

להלן מידות (מילים) מעניינות נוספות הנובעת מגיאומטרית כ"ב אותיות במעגל ברדיוס עשרוני "אלף" ( 1000 )

מילים כגון

 913 = בראשית,   177 = גן עדן,   365 (ימים בשנה)    198 = צחק,     345= השם =משה

קוטר המעגל – 2000  רמז מופלא לרעיון שהבורא הביט 2000 שנה בתורה לפני "בראשית"

(תורה = יראת = ראית …. בקשר ליכולת הראייה בפועל)

image

 המידה בראשית = 913 מציינת קוטר של מעגל פנימי (מודגש בצבע כחול) קוטר = יצירה, באורך  913 (בראשית) נמצא בתוך שטח הטבעת המודגשת בצהוב –בין המעגל השלישי והרביעי, מתוך 10 מעגלים שנוצרים באופן טבעי מנקודות הצטלבות /חיתוך הקווים/הווקטורים.

 המעגל המרכזי ביותר מורכב מ 22 קווים פנימיים…. המעגל השלישי יוצר שרשרת יפה של 22 פנינים … הבא נעיין במעוין שמידתו הפנימית בראשית (913) מידת קוטר גלגל בראשית (מסומן בכחול) ברור ממערך רל"א קווים.

גלגל 2000 מכיל בראשית ובאורח מופלא עוד נתונים משמעותיים … משה, גן עדן, צחק, מקום … 365 (ימי השנה)

image

נוכחות מילים אלו אך ורק בקוטר מעגל 2000 (רדיוס "אלף")-  מסבירה מדוע הביט 2000 שנה לפני שברא את העולם ..לפני שעשה בראשית … הקשר המובנה בין 22 אותיות, עשר ספירות ורל"א שערים… נמצא בגרעין הראשוני … חשבון גיאומטריה מידות ואותיות ושיטת ספירה עשרונית … מוכיחים שהמחשבה קדמה לחומר …וקשה להתעלם מנוכחות המידות והמשמעות

מחשבה קדמה לחומר, מילים וערכים נטועים בדי אן איי …נמצאים שם מראש.. בחשבון וגיאומטריה ומתגלים מתוך הספירה העשרונית, כלומר, מתוך קנה מידה של 1 ל 10 או 1 ל 100 או 1 ל 1000

באותו אופן בו נוצרו עשרת המעגלים הפנימיים מתוך 22 אותיות.. כך נתקבלו מידות כגון

 משה = 345     בראשית=913    ואפילו המילה     יצירה = 315   איור למטה

משה משה …. 345 + 345 = 690        המילה "יצירה" נמצאת כמידה 315 (למעלה ולמטה)

המרחק בין משה (345 עליון) לבין משה (345 תחתון) = 2000-690 = 1310 = 311 = איש …המרווח דמת איש

image

image

איור –

 מעגל פנימי בקוטר "בראשית" = 913 סביבו טבעת ברוחב "גן עדן" = 177 וסביבה טבעת ברוחב 365 ימים

היות ולמרות שאנו מביטים בגיאומטריה יש לזכור כי הרעיון המרכזי בבריאה (בראשית) או המטרה העיקרית של האדם, היא בעצם להכיר את שמות האל

כעת ניווכח כיצד המילים  "בראשית"   "גן עדן"   "משה"  המתגלות כמידות מפתח כבר מכילות את שמות האל.

כידוע, שמות האל הם עשרה, ויותר… השם המיוחד – יהוה, השם המכונה – אדני, השם המיוחס – אלהים …

אל שדי = משה = השם = 345  (ראה מיקום באיור)

השם המיוחד – יהוה – מורכב מאותיות ומספרים המסתכמים במילה בראשית

 י עשרה,  ה חמשה, ו ששה, ה חמשה = בראשית

יהוה + עשרה + חמשה + ששה + חמשה = 26 + 575 + 353 + 605 + 353  = 1912 = 913 = בראשית

יהוה + אדני + אלהים = 26 +65 +86 = 177 = גן עדן

 image

image

איור למטה – מעגל ראשי ברדיוס אלף = 1000 (קוטר 2000) ובתוכו מעגל בראשית קוטר 913 (תכלת) סביבו טבעת ברוחב "גן עדן"  177 (היקף גן עדן עובר בדיוק בנקודות ההצטלבות/חיתוך הקווים)

המשמשים לטבעת 365 הימים (הטבעת האחרונה והחיצונית המכילה 22 משולשים בסגול)

ערוגה מעזיבה …אסוציאציות ויזואליות גיאומטריות אלו נמצאות בספר יצירה ומתייחסות לכ"ב אותיות

image

image

גרפיקה זו בתמצית רעיונית ונכונה במידותיה יכולה לשמש תזכורת לכל כ"ב אותיות יסוד….. לכל אות בצבא

אות צבא = צבא אות = 500

שר צבא אות = 500 + 500 = אלף = 1000

שר צבאות

אלף = שר צבאות = 1000

ואם אלף מוביל עד 1000

אלף הוא אחד יוצא מהכלל

הראשון והאחרון

רדיוס 1000 = שר צבאות, מגלה ערוגות גן עדן

המרחק בין אות ואות מתוך 22 הנקודות על היקף גן עדן חושף  22 "פנים" = 180 ואם נאמר 70 פנים לתורה  22 מהם נראים כאן בברור, כאשר המרחק הקצר בין קצות המעוינים = 148 = נצח = פסח …

גן עדן טבעי אורגני,  כ"ב אותיות ובתוכו   " איש "

image

גיאומטריה בסיסית זו…היא תוצר של איור אורגני טבעי, מתמטי… יצירה אוטומטית שנובעת מנתונים קבועים מראש … והנתונים הם- כ"ב אותיות יסוד … ועשר ספירות …. אלו כלי בריאה….. והרי הבריאה נקראת "בראשית"

השפה הגיאומטרית משתמשת במונחים צורניים קווים שטחים גופים … גיאומטריה מדגימה שטח וגבולותיו … הווקטורים העוברים בין 22 הנקודות על היקף המעגל מגדירים יחסים יוצרים צורות באופן מחזורי..

ישנה סימטריה מושלמת בתוך רשת לכאורה כאוטית … תהו ובהו וחשך על פני תהום יחד עם זאת נאמר

שניתן לחזור על פעולות השכל האלהי או לפחות לנסות לשחזר אותן על נייר, בראש…בעזרת הגיון…

חלק מהצורות נוצרות מראש והן ברורות לעין כל מתבונן .. אך מעגל בראשית נסתר בין מעגל שלישי ורביעי …

בראשית (מעגל בקוטר 913) מוקף גן עדן (טבעת ברוחב 177) וששה מעוינים המייצגים את ששת ימי בראשית קבעו את רוחב הטבעת האחרונה – 365 כמספר ימי חמה בשנה.

גם כאשר בוחנים את ששת המעוינים המגדירים את רוחב טבעת השנה 365 מוצאים כי גובה המעוין הראשון כמו גם גובה המעוין האחרון = אנכי = 81 .

image

image

נוצרו 10 מעגלים (ליתר דיוק – מצולעים שווי צלעות, בעלי 22 צלעות) ובתוכם – תהו ובהו …כאוס

אך גם במבוך מוזר זה, ניתן למצוא סדרים קבועים מראש … ואולי ההולכים בחשך יראו אור גדול

הסיפור הפרוזאי המתלווה לאיורים אלו עד כה, מדבר על תכנית – עליה אפשר להביט אלפיים שנה

קוטר = יצירה = 315

המילה ספר יצירה יש לה אמת קיומית גם כמובן ספר קוטר, קוטר = 315 = יצירה

אפילו המילה עצמה "יצירה" מופיעה כמידה 315 והיא חלק מהסיפור הגיאומטרי להלן

image

יצירה = 315

השם = משה = 345

בראשית = 913

ווקטורים אלו מייצגים קשרים בין 22 אותיות על היקף מעגל ברדיוס 1000 = אלף, קוטר 2000

6 ימי בראשית קבעו 365 ימים בשנה

גן עדן

image

שוב, לסיכום, ולחיזוק עניין 2000 ובראשית….

גם כאשר ששת ימי בראשית, הינם ששה מעגלים בקוטר 913 בראשית …..

שימו לב כיצד….. אלהים = הטבע = 86  …מתגלה כעובי הטבעת המקיפה…

אלהים = הטבע = 86   ….איור מופלא למשפט האומר שכאשר רצה לברוא את עולמו ..צמצם עצמו לצדדים

image

image