" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

ראש השנה

באופן בלעדי לשפה העברית, גימטרייה היא כלי חישובי (מתמטי) הנועד לגלות משמעויות נסתרות נוספות למילים, ולשפוך אור על רעיונות, אותם הבנו עד כה כפשוטם.

הגימטרייה מייחדת את השפה העברית מכל שפות תבל. היא נטועה בשרשי השפה, באותיות, ומשמשת ערוץ לראייה חדשה, ולפענוח רבדים מפתיעים בשפה העברית.
לפי הגימטרייה לכל אות בשפה העברית ערך מספרי.
רק על סמך כלל פשוט זה, ניתן לגלות הקשרים חדשים לתאריך התאריכים העבריים – ראש השנה; החל מ-"א' בתשרי", דרך "בראשית", המשך "שבתורה", "ש + תרי"ג", וכלה בשם המפורש "יהוה", המחזיר אותנו להשגת השם באותיות ובגימטרייה, שהן בבסיס שפת הבורא – העברית.

 

נתחיל במספר עובדות חשובות, כשאנו תרים אחרי סוד ראש השנה.

 

ראש השנה חל ביום הראשון בתשרי, החודש השביעי בשנה העברית, המתחילה בחודש ניסן, בו חל הפסח. ראש השנה חל בערב בו הירח נולד, א' בתשרי (בשונה מפסח וסוכות החלים בליל ירח מלא).

ניסן ותשרי מציינים שני מועדים בשנה, שמרווח הזמן ביניהם הוא חצי שנה, כמו עומדים בשני קצוות קוטר החוצה מעגל. בחודשים אלו חלים שני ימי השוויון בשנה, בהן השמש חוצה את קו המשווה. מתשרי והלאה, שוקעת דרומה וחוזרת תוך חצי שנה. ומניסן, עולה צפונה וחוזרת בתום חצי שנה.

 

מהלך הארץ סביב השמש במשך 12 חדשים                                 מבט מכדור הארץ אל מישור המלקה, ומיקום השמש במהלך השנה (ניסן ותשרי משני צדי קו המשווה)                                              (ימי השוויון בשני צידי קו המשווה,  מפגש מישור המשווה עם המלקה)

image

                                                 

 

ראש השנה נחוג במשך יומיים.  א' ב' תשרי, שני ימים ראשונים בחדש תשרי, שהם ימי החג.

כעת, נביט על תאריך ראש השנה…

א' בתשרי   =  א' ב' תשרי  = בראשית

מקריאה זו יוצא שראש השנה, יומו הראשון של תשרי, החדש השביעי בשנה, אינו רק תחילת השנה, אלא גם מרמז על בריאת התבל כולה. ראש השנה הוא גם חג הבריאה כולה.

כאשר נסדר אותיות "בראשית" בסדר שונה – עדיין נקבל ערך גימטרי זהה ל-913.

המילה "בראשית", ב + ר + א + ש + י + ת = 2 + 200 + 1 + 300 + 10 + 400 = 913 = שבתורה, ומכאן…

בראשית =  א' בתשרי = א' ב' תשרי = שבתורה  (שמות הקֹדש שבתורה, שמות האל).

 

הנה, מול עינינו, יודעות האותיות (שוב) לנוע במעגל, חוזרות בתנועתן על כוונת העל. מחול האותיות לוקח אותנו אל התורה. רק נעצום את העיניים, ובכוח אותיות אותות השם, נוכל לדמיין את המאזניים הנצחיים, בהם מצד אחד עומדת הבריאה ומצד שני עומדת התורה.

אותות האותיות הללו מובילות אותנו חיש אל צירוף פלא נוסף…

בראשית = בית ראש

המילה "בראשית" כבר מעידה על "בית ראש" (אותן אותיות); ז"א, שני ימים, שני ראשים, "ראש" כפול שניים. וכאילו לא די בקריאה הזו  – התורה מספרת לנו ש-"בראשית ברא אלוהים", פעמיים בריאה בפסוק אחד, בדיוק ככפולת ימי ראש השנה.

שוב, נוכל גם הפעם לפזול במבטנו מראש לראש; אל עבר הראש השני, וממנו לראשון, חג הפסח, ולהבין כי "מעשה בראשית" נעשה בשילוב ושיתוף שני ראשים.

בראשית נברא עם 2 ראשים, מתוך הרכבת שני דברים, שתי התחלות, שני מימדים, שתי ישויות. שני יצרים… ככתוב בשני י', "וייצר את האדם" – גם אדם נברא בשני "יוד", יצר + יצר, שני יצרים.

יצר = ש = 300

א בתשרי, בראשית שני יצרים ובניסן "יציאת מצרים" = "מציאת יצרים"

ש + ש = שש

כל אות צרופה באש, שתי אשים (להבות), שתי אותיות.


בראשית =  שבתורה = ברית אש

 

האות שין היא אחת משלוש אותיות "א.מ.ש", המייצגות אוויר, מים ואש. מייחד את השין שקול השם נשמע מתוך האש, ובעזרת האש נבראו "איש" ו-"אשה".

א   ש                     א   ש
   א  י    ש                 א   ש    ה  

 

מעשה בראשית, על פי ספר יצירה, הוא מעשה אלוהים, מעשה הטבע. מעשה מרכבה, מתייחס להרכבת אותיות למילים. הזכרנו שמעשה בראשית דורש שתי אשים – כאשר באש אחת מופיע "יוד", האות הראשונה בשם המפורש, ובאש שנייה מופיעה "הא" – האות השנייה בשם המפורש,

כך בריאת האדם. איש ואשה. (איש כאשר י' בתוך אש, אשה כאשר ה' בסוף אש)

 

בראשית =  שבתורה = ברית אש = ש + תרי"ג (ש + משה רבינו)

 

השם המפורש שבתורה הוא יהוה, והוא עצמו, שמו ומספרי אותיות שמו = "בראשית".

בראשית = יהוה עשרה חמשה ששה חמשה = שם הקדש "יהוה" + אותיות השם בשמות מספרן.

א בתשרי, בראשית, היא שם הקדש. מכילה את השם "יהוה" באותיות ובשמות מספרן. הסבר להלן:

י  עשרה     ( 10  + 575 )  =  585

ה  חמשה   ( 5   +  353 )  =  358

ו   ששה     ( 6   +  605 )  = 611

ה  חמשה  ( 5   +  353 )   = 358

                                    

נחבר את כל התוצאות, ונקבל ערך מספרי השווה ל- 1912.

שיטת החישוב בגימטרייה מתנהלת מאלף עד אלף, כלומר מאלף (א = אחד = 1) עד אלף (1,000).

עצם המילה אלף (1,000) מרמזת על האות אלף (א=1) אלף=אחד לכן נהוג להחזיר אלפים לאחדים.

כך, המספר 1912 אותו קיבלנו משם הקדש "יהוה" בתוספת אותיות השם בשמות מספרן, אם נעביר

את מספר האלפים, במקרה זה 1 אלפים, בחזרה ליחידות, נקבל ערך גימטרייה נוסף של  913 השווה בערכו המספרי ל-בראשית.

 

נסיים מאמר זה בחישוב גימטרי של צירוף המילים "תאריך עברי" – ונגלה, ראה זה פלא…

 
תאריך
 עברי  = א בתשרי =  913

תאריך עברי = 631  + 282 = 913 = בראשית = א ב תשרי

 

לשנה = 385 = שפה = שכינה
טובה = כ"ב

 

שפה כ"ב  = שכינה טובה = לשנה טובה

 

לשנה טובה.
התשע"ב.

 

 

 

הוסף תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
הודעה: