" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

עשרים ושתים אותיות יסוד

מטריצת 22 המספרים – כ"ב אותיות – כ"ב דורות – כ"ב ×  3 = גלגל,

ספירת יסוד – 9     בגיאומטריה – תשיעון


ספר יצירה = ספר קוטר


א  ב  ג   ד ה    ו   ז    ח  ט   י   כ     ל   מ    נ   ס    ע   פ    צ    ק    ר   ש    ת

1  2  3  4  5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19  20  21   22

22 אותיות, 22 מספרים, מסודרים בשורות ובטורים ( א = 1, ב = 2, ג= 3,… י = 10, כ=11, ל=12…. ת = 22)

                       

                                 א    ב   ג    ד   ה    ו    ז    ח    ט   י   כ    ל   מ    נ    ס   ע    פ    צ   ק   ר    ש   ת

 image

22  שורות מתחילות באות אלף (צד ימין למעלה) מסתיימות באות ת, שורה 22 ואחרונה מתוך כ"ב

22 טורים, החל באות אלף (צד ימין למעלה)  עד טור 22 (צד שמאל) טור האות ת אחרונה מתוך כ"ב 

א כתב

image

אכתב, כתב א, א-ת כ"ב… ( סכום 22 מספרים = נברא = 253) נברא הן כ"ב אותיות יסוד בשפה העברית.

כ"ב נברא   בספירה שניה – ספירת חכמה – (עשרים ושתים אותיות יסוד חקק וחצב …)

חקק וחצב = שדי (314 מרמז על היקף מעגל שקוטרו 100)

בעזרת חשבון גימטרייה וגיאומטריה, נבחן כיצד בנוי "כתב" עברי, מה מקור האותיות וכיצד הן מתפקדות כמספרים ….

מדוע נשקלות מילים כמספרים  … על מה מעיד ערכן הגימטרי…

ננסה להבין את ראשית השפה, מקורותיה, שורשיה ופירותיה, מטרתה או מהותה, נברר מה הקשר בין אותיות ומספרים

בין שפה וחשבון, כיצד נוצרת מחשבה וכיצד חשבון חשוב להתפתחות מחשבת הכתב –


כ"ב  אותיות מתחילות  א  מסתיימות  ת  .   .. א כתב


22 שורות ו – 22 טורים – 22 אותיות יסוד – עשרים ושנים דורות מאדם (דור 1) עד יעקב (דור 22)

דור ראשון – אדם –ספרה 1 מופיעה 22 פעמים בשורה 1, ובטור 1 מופיעה 22 פעמים….. אלף=1 =111

אות א-1 ועד אות ת–22

מפגש שורה 22 עם טור 22– מסתיים במספר שערכו הגימטרי גם הוא– אלף =111

במטריצת 22 האותיות/דורות רואים שינוי מהותי בתוצאות המצטברות בקצה השמאלי למטה,

מספרים בעלי ספרה אחת….. 111   222     333   444   555   666  999

תוצאות מיוחדות אלו מתקבלות משורה 20 ועד 22, בדורות אחרונים, 3 האבות – אברהם (ר) יצחק (ש) ויעקב (22),

במפגש שורות 20, 21, 22  —- ר ש ת  האבות — אות ר – 20- אברהם,   אות ש – 21 – יצחק, אות ת – 22 – יעקב

אברהם – דור 20, שורה 20 מסתיימת במילה   "דמת" – 444  (צלם ודמת) אב המון גויים (גוי- 19 אות קוף) לפני ר

בשורה 20 נמצא מילים כמו "ההר"-210….."ישראל"– 541,… משה-345 …..שבת – 702 …. ברך – 222

בשורה 21יצחק דור 21  "רלא" 231,… שבעת – 772…גבורה – 216 ….חסד – 72… פנים –  180

בשורה 22יעקב דור 22  נברא– 253…יהוה–26….אמת–441… אלף–111

אלף–111    שלג-333       הנך-555      ברך – 222

(מטריצה זו מייצגת תופעה מתמטית טבעית …משקפת התפתחות אורגנית … בעלת משמעות בעברית)

דור 7 – ז – חנוך, בשורה 7 ניתן לראות מילים אלו – כח, חנוך, ההר, נתיב, (מכתב, סבת, רלא + רלא, 462)

 231:7=33 ….  גל = 33   גלגל = 66     7 גלגלים = מכתב

חנוך (דור 7 – ראה שורה 7 באיור, מודגשת בירוק), נולד  "ברכת" שנים – 622 שנים לאחר יצירת אדם

 622 = בריתי (חידוש הברית)

חנוך חי עד גיל 365 – מספר ימי השנה

חנוך – גלגל שביעי ….462 – סבת = מכתב = 7 גלגלים …. גלגל ×  7  = 66 ×  7   = 462 = סבת = נתיב

462 = מכתב

image

איור מס 1 – 10 דורות ראשונים מאדם עד נח (דור 7 – חנוך מודגש בירוק, דור 10 – נח – מודגש בירוק)

   462 = סבת = נתיב = מכתב            מכתב אלהים, מכתב אנכי ….

image

 איור מס 2 – דור 10 עד דור 20 , נח עד אברהם (מודגשים בירוק)

 365 ימים, לוח עברי, שפה עברית, גלגל שביעי …. "ההר" 210 מופיע אצל חנוך וימצא שוב רק אצל אברהם.(שורה  20)

 image

איור מס 3 – אברהם יצחק ויעקב עד משה (דורות 20 עד 26)

דור 20 – אברהם (אברהם + אברהם = 248 + 248 =  496 = מלכות = תומים )

 דור – שורה 20 – אברהם – נמצא מילים אלו-

"ההר"-210….."ישראל"– 541,… משה-345 …..שבת – 702 …. ברך – 222

דור 21 – יצחק (יצחק + יצחק = 416 = תיו)

"רלא" 231,… שבעת – 772… גבורה – 216 ….חסד – 72… פנים –  180

דור 22 – יעקב (יעקב + יעקב = 182 + 182 = 364 – ימי השנה על פי החמה)

נברא– 253…יהוה–26….אמת–441… אלף–111

קרא מאמרים – "כיצד למצא חוק טבע" בכדי להבין את שיטת צירוף אותיות, חיבור מספרים פשוט…. הכלל במטריצה זו – מתחיל בטור ראשון מימין, טור בנוי מ 22 אותיות ומספרים, מאות א – 1, עד אות ת – 22

הטור לשמאלו בנוי מתוצאות חיבור שתי אותיות או מספרים, עוקבים….

 1 ועוד 2  = 3  התוצאה נרשמת בשורה שניה (בטור השני ובמקביל למספר אותו חברנו) אם כך

שלשת האבות – אברהם יצחק ויעקב מציינים שורות 20  – 21   –  22

ההבטחה לאברהם – דור 20 אות ר

"ההר"-210….."ישראל"– 541,… משה-345 …..שבת – 702 …. ברך – 222

יצחק

"רלא" 231,… שבעת – 772…גבורה – 216 ….חסד – 72… פנים –  180

יעקב

נברא– 253…יהוה–26….אמת–441… אלף–111

משנת לידת יצחק עד שנת הכניסה לארץ ישראל (יהושוע), עברו לפי הגרף- 400 שנים, או אולי 401 = א + ת

ראה מאמר כ"ב דורות

—————————  —

בחינה גיאומטרית

ספר יצירה = ספר קוטר

ספר יצירה מתאר עשר ספירות בלימה, ו- כ"ב אותיות עברית.

22 האותיות נחקקו ונחצבו בספירת חכמה (ספירה שניה)

ספר יצירה = ספר קוטר = ספר היש = שם היש = ים השש = שש כי כה = שמש יה = השמשי

וכך נכתב בספר על שתי הספירות הראשונות –

אחת רוח אלהים חיים חי עולמים נכון כסאו מאז…

שתים רוח מרוח, חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות יסוד

(עשר ספירות נבראו ראשונות היות וספירה אחת כבר קיימת לפני שנחקקו ונחצבו כ"ב האותיות, בספירה שתים, 2)

אחת = הקדש (בגימטריה – 409)  (אות 9 –ט- טת,, ספירה 9 = יסוד, כ"ב אותיות יסוד– בחכמה חקק וחצב ..כ"ב יסוד)

22 אותיות העברית, נוצרו בספירה שתים הלוא היא ספירת חכמה (היות והספירות נספרות גם מהסוף להתחלה ז"א מעשירית לראשונה, כאשר ספירה ראשונה במקרה זה נחשבת מלכות, השניה בדרך מעלה היא יסוד) באופן כזה –

 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  מהתחלה לסוף

10  9  8  7  6  5  4  3  2   1   מהסוף להתחלה

(מלכות = 496 = תצו = אברהם + אברהם = תומים) (יסוד = 80 = פ = כס = כלל)

ההפרש הנותר במעבר בין ספירה אחת לשתים, ז"א, ההבדל בין "רוח אלהים חיים" ל "רוח" הוא- "אלהים חיים" =  154  המילה "קדים" = 154 (רוח קדים עזה) או המילה "נקד" = 154 (והכוונה ניקוד אותיות). בהקשר זה רצוי לזכור כי המילה "צאן" בנויה מראשי תיבות של שלש מילים צירופים, אותיות, נוטריקון…,ואילו "נקד" זו פעולה הגורמת לתנועת האותיות.

רוח (שניה) בה חקק וחצב הוצאה מ "רוח אלהים חיים" (מהרוח הראשונה), ז"א, חקק וחצב נעשה לאחר "נקד"

חקק וחצב = 314 = שדי (רמז למקדם מתמטי ידוע – פיי –  3.14 , מדובר בחק/מספר לחישוב היקף או שטח עיגול/מעגל)

עשרים ושתים אותיות עברית נוצרו לאחר עשר ספירות והן קשורות במעגל. כפי שיוסבר בהמשך

יהוה בחכמה יסד ארץ (ספירה 2 – חכמה, וספירה 9 – יסוד, שתי ספירות מתחלפות)

 image

אלף = 111   אורך יתר (אלכסון) במלבן או משולש ישר זוית 100 / 50

 image

ספר הבהיר מסביר כי ארץ היא חכמה, 22 אותיות יסוד, כמסתבר משתי דברות ראשונות "אנכי יהוה אלהיך"  (אנכי יהוה אלהים = 81 + 26 + 86 = 193= אקבץ)  לא יהיה לך = 31 + 30+ 50= 111 = אלף – ראה מאמר

אקבץ  אלף

יסוד ספירה תשע.

9 × 9 = 81                       אנכי = כסא = 81

התבונן במעגל (קוטרו זהה לקוטר כדור הארץ) מחולק לתשע, (הספרה 9 מציינת קדקוד עליון, וכל הספירות מ – 1 עד 8 נמצאות על  המעגל מימין לשמאל,  9 קדקדים כאשר כל זוית 40 מעלות

image

כסא = 81 = אנכי         כ"ב = 22       גלגל = 66   

image

יצירה = קוטר = 315      (קטר – שדה) קוטר כדור הארץ 12,727 ק"מ…. קנה מידה = 1: 100, ק.מ. = 1 למאה….

קוטר – 315 – מספר זה 315 מתחלק בשלמות רק ל- 11 מספרים לא זוגיים. 1 3 5 7 9 15 21 27 35 45  63  105

(3 : 315= 105) (5 : 315= 63)  (7 : 315 = 45)  (9 : 315 = 35)   (15 : 315 = 21)  (21 : 315 = 15)

 (35 : 315 = 9)  (45 : 315 = 7 )  ( 63  :  315 = 5)  ( 105 : 315 = 3 )     וכמובן ( 1  :  315  = 315 )

   ספר יצירה = ספר קוטר            ק.מ. 100 : 1    קוטר אמתי של כדור הארץ 12,727 ק"מ

 image

תשיעון זה בנוי בתוך ספירה(מעגל) במידת כדור הארץ–קנה מידה 100: 1 (קוטר הכדור בפועל 12,727 ק"מ) וכאן 127.27

שני מעויינים בצבע תכלת– מחברים קדקודים- ספרות 124875 במחזור אינסופי של מערכת סגורה, מספר אין סופי שנוצר מרצף מחזורי המספרים 142857 חוזר על עצמו

לדוגמה  המקדם פיי  =… 3.142857142857142857,            או   22:7  =… 3.142857142857142857

המרחק בין מרכז המעגל לנקודת המפגש של שני המעויינים (ראה איור) = 22 = כ"ב (כ"ב אותיות העברית)

22 = אורך כל עלה או פלח (בצורת מעויין, צבעו כחול, והוא מודול לכל אחד מתשעת העלים-הכנפיים, בתשיעון הכחול) כל עלה כזה משותף הן למשושה בגלגל, מגן דוד, למטה והן לתשיעון (מעליו)

אנו מביטים על הקטנה מדוייקת של מידות כדור הארץ – קוטר = 12,727 ק"מ

יסוד – ספירה 9 – מראה היכן "גלגל" – 66 היכן "כ"ב אותיות יסוד" (22)  היכן "כסא" "אנכי" "טבע" "אף" – (81)

image

22 אותיות × 3 בונות "גלגל" = 66, ניתן לראות כיצד "גלגל"  מכילה בתוכה שתי מערכות, שש + תשע

( מספרים ואותיות עבריות )  גלגל =  כ"ב + כ"ב + כ"ב =  22 + 22 + 22 = 66 = כ"ב × 3

קנה מידה 100 : 1 משמעו אחוז, אחוז שווה מאית,  כ"ב = "אחוז" בגימטריה = 22 = א + ח+ ו + ז = 1 + 8 + 6 + 7

image

 

image

 

image