" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

יהוה–בחכמה יסד-ארץ; כונן שמיים, בתבונה.

 

אקסיומה זו ברת הוכחה. ………. כיצד ?


להלן עיון גיאומטרי המוכיח כיצד המילה "חכמה" היא עמוד התווך ביקום.


עמוד התווך של עץ החיים היא "חכמה" – סיבתה "אלהים" סביבה "הטבע"  – כך מוכיח חשבון ומראה גיאומטריה-

אם הצהרה זו נשמעת בומבסטית, בתום הקריאה תוכח כעובדה ותהפוך לשלאגר (קריאה – מתוך עיון מדידה ומחשבה)

ובעקיפין יתבהר לכל ספקן, מדוע וכיצד מגן דוד הוא כן סמל חשוב בעברית, למרות שספרות נרחבת מכחישה.

מחשבה עברית, במקור, מספרת גם סיפור טבעי מתמטי מדויק ובהיר ובחלקו הנגלה בהחלט בהישג ידנו ושכלנו.

השפה העברית נובעת ונגלית מתוך ספירה עשרונית, וכל מידה בגיאומטריה היא מידה "שלמה" מדויקת ובעלת משמעות.

 העולם נחקק "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה" והכוונה ל- 22 אותיות העברית + 10 ספירות = 32 נתיבות

בהמשך נראה כיצד העברית, שפת הבריאה, כתובה בתוך חוקי הטבע ונמצאת במידות. כל מרחק מדיד ובעל משמעות.

גיאומטריה ומתמטיקה הן מדע מדויק ונכון תמיד, חכמות אלו נהנות מחיי נצח ותוצאותיהן אינן משתנות (בניגוד לדעתנו)

מדובר במדע מדויק הנמצא מעבר למימד הזמן (או להפך, בתוכו, שהרי תוצאותיו נכונות בכל הזמנים, היה הוה ויהיה)

חקירה גיאומטרית תגלה מהיכן נובעות מילים בעברית ומה משמעותן (היכן הן ביחס למילים אחרות, מהם יחסי הגומלין, מה סובב את מה ומתי באיזו משוואה או באיזו חלוקה של השלם)


נתחיל לגלות מילים בומבסטיות במיוחד, על משמעותן רבים ומתפלספים בני אדם (שנרתעים מגיאומטריה, מדע ואמנות)

ולהן מספר עובדות, אותן יכול לבדוק מחדש ובכוחות עצמו כל מי שיודע לשרטט עיגול ורבוע, במדויק. מתמטיקאי/ת מדען.

המילים יתגלו לכל קורא שיעיין במידות, ובראש ובראשונה יתגלה שרש המילה "התגלות"  = תגל = 433  ומילים נוספות

אלהים- 86, חכמה- 73, בינה- 67, גבורה- 216, אחד – 13, יהוה – 26, אופק 187, תגל (תלי גלגל לב)

image

הסבר – השיטה העשרונית מבוססת על 1, 10, 100, 1000 (בכדי לבחון מימד שני, נשתמש במידה 10 ברבוע = 100)

נשרטט מעגלים בקוטר 100 ונעמידם יחדיו באופן הכי צפוף. נקבל שבעה מעגלים. אחד במרכז וששה נושקים סביב,

הווקטורים מלמעלה למטה, הם היטל המעגל על מישור, ושני העמודים בירוק מציינים שטח משותף (שטח היטל חופף)

image

רוחב כל עמוד ירוק  13 = אחד   והמרחק שנותר בין שני העמודים (שטח צהוב במרכז)  73 = חכמה

המרחק בין נקודות ההשקה של המעגלים ובין מרכזי מעגלים אחרים  הוא   86 = אלהים  (אורך כל צלע במגן דוד).

אם  מנסים להבין מהם שני העמודים בכניסה לבית המקדש, כדאי לחשוב על שני אלו.  אחד + אחד

במיוחד כאשר הכניסה מובילה אותנו מתוך מרחב של "חכמה" ואפשר לשמוע ולראות קולות, קול + קול = ארבע,

שני עמודי "אחד" יחדיו = יהוה           אחד + אחד = יהוה    

זו היא לדעתי הוכחה גיאומטרית למשפט "יהוה בחכמה יסד ארץ"  וגיאומטריה הלוא היא מידת הארץ. 

גיאו – ארץ  מטר = 100 ס"מ  (אם מדע משמעו חקר הקיום, או חיפוש אחר חוקי הטבע, מותר להתחיל במקום הכי קרוב)

חכמה =  73  (המרחב בצהוב,  מידתו 73,  המרחק הקצר ביותר בין שני מעגלים– אלו שמצד ימין לאלו מצד שמאל)

לפנינו הוכחה פשוטה ונכונה לטקסט המקראי או לספרי הקבלה המספרים על עשר ספירות בשמותיהן. חכמה, בינה.

עמוד התווך- חכמה.   מימין "אחד"  משמאל "אחד" וכל אלכסון אורכו "אלהים" (הטבע)

יהוהבחכמה יסדארץ; כונן שמיים, בתבונה.        לעת עתה רואים  חכמה   אלהים   אחד   יהוה

image

איור בצד ימין למעלה, המידות המתקבלות מלמעלה למטה הן כדלקמן –

 13=אחד,    73=חכמה,   26=יהוה,   73=חכמה,   26=יהוה,   73=חכמה,   13=אחד

יהוהבחכמה יסדארץ; כונן שמיים, בתבונה.

בתוך מעגל שקוטרו 1000 = אלף, נשרטט ששה גלגלים גדולים, שהיקפם עובר במרכז הגלגלים הסמוכים,

(או, כמו באיור למטה, בתוך קובייה בה אורך כל צלע- 1000) נשאר במידות עשרוניות ונגלה מילים חדשות  

  גבורה = 216    בינה = 67    תגל = 433

image

מקום בינה ? (בינה=67= קוטר מעגל קטן ומודגש, שנמצא במרכז כל אחד מ- 6 עלי הכותרת בפרח הפנימי).

מהי גבורה ? (גבורה = 216= אורך היטל הפרח על מישור X (מהמרכז לצד ימין -216 ומהמרכז לשמאל 216) 

image

וְהַחָכְמָה, מֵאַיִן תִּמָּצֵא; וְאֵי זֶה, מְקוֹם בִּינָה. יג לֹא-יָדַע אֱנוֹשׁ עֶרְכָּהּ;  

היות והתחלנו מאלף 1000, נעיף מבט לאופק, אופק = 187   נראה היכן "בינה" = 67 ביחס ל  "גבורה" = 216 

image

באיור למעלה – חלקו העליון של המשולש הפנימי, אורך כל צלע = גבורה, הגובה = אופק  ובמרכז גלגל = בינה

שש גבורות יוצרות משולש שגובהו בנוי משני אופקים, ובמרכזו "בינה" 67 וגובהו "שעה" 375 (או עשה = 375)

image

תגל נפשי … תגל- 433 = אורך כל צלע משולש    רי"ו = 216  ( חצי = 108) חצי+חצי= שלם     יר"ו שלם

בינה = 67 = קוטר המעגל שנמצא במרכז כל אחד מששת עלי הפרח המרכזי,

גבורה = 216 = המרחק האופקי בין שני מרכזי בינה (מימין ומשמאל) = גבורה 

image

שעה, עשה = 375 (כל אשר עשה…שעה אל מנחתו…) 375 = גובה משולש שווה צלעות באורך תגל – 433

לסיכום – בתוך קובייה, שצלעותיה = 1000 = אלף, נמצא מקורו הגרפי והמדיד של הסמל- מגן דוד, בעברית.

או כפי שכינו זאת במצרים העתיקה – פרח החיים. כאשר הספירה המככבת בו היא ספירת "בינה" – 67

image

בו נמצא "בינה" "גבורה" ופירוש המילה יר"ו שלם, חצי + חצי =שלם    (חצי = 108)  108+ 108 = 216 = יר"ו

ירו" שלם   יר"ו +יר"ו =תבל (כל גבורה עם שארית "חצי", אי לכך כל שתי גבורות מגלות "שלם" נוסף)

גבורה + גבורה = תבל    אך   גבורה ו"חצי" + גבורה ו"חצי" = תג"ל

בינה = 67 זו ספירה במידה מדויקת, המונחת על מעין "גביע קדוש" המזכיר בימנו כוס שמפניה תקנית.

image

ד איפה היית, ביסדי-ארץ; הגד, אם-ידעת בינה. ה מי-שם ממדיה, כי תדע; או מי-נטה עליה קו. ו עלמה, אדניה הטבעו; או מי-ירה, אבן פנתה. ז ברן-יחד, כוכבי בקר; ויריעו, כל-בני אלהים.

image

הגד, אם-ידעת בינה.

לסיכום מימד שני – אלף = 1000 ובו "תלי גלגל לב"  תגל נפשי     ונפשותיכם  עם "בינה"  "גבורה" יר"ו – שלם

image

נעבור לבחינת גופים במרחב, נעבור לשלשה מימדים…

נהפוך מעגל בקוטר 100 לכדור ובתוכו שוב נחסום קובייה ובתוכה טטרהדרון כפול,  להלן 81 = כסא, אנכי 

ז"נ (ראשי תיבות זכר ונקבה) 57 = צלע הקובייה החסומה בתוך כדור שקוטרו 100 

זכר ונקבה = שמים,  זכר ונקבה ברא "אמת",   אמת מארץ תצמח (והארץ כידוע היא כדורית ועשרונית)

מילים אחרות, נחסום קובייה בכדור שקוטרו 100 ונצמיד שניים מקודקודיה האחד לקוטב הצפוני והשני לדרומי

(ובהתאם נעלה מגן דוד למימד שלישי – יתקבל טטרהדרון כפול- בתוך הקובייה, מבנה גיאומטרי- המרכבה)

image

השיטה העשרונית היא בבסיס השפה העברית, אנכי יהוה אלהיך….   "כסא"  "אנכי"  81

נצרף את מישור המשווה לכדור ונבחין כיצד הוא חותך את הקובייה החסומה, כמו כן שים לב למידת ההיטל 23.5 ממעל ומתחת לקו המשווה…. והמידה קיימת במציאות, זו זווית השמש המקסימאלית ביחס לקו המשווה.

אנכי = כסא = 81    ומידה מופלאה 23.5 של זוויות השמש במציאות.  (23.5 מתקבל מחישוב וקיים במציאות)

image

 

image

 

אנו במישור המטאפיזי, בודקים יחסים ומידות לשיטת הספירה העשרונית. כבר מתגלות כמה מילות מפתח.

יהוהבחכמה יסדארץ; כונן שמיים, בתבונה.

הבא נבדוק כיצד מילים בעברית מתגלות במציאות, במידת כדור הארץ – האמיתית, קוטרו כידוע 12,727 ק"מ  

נזכור שהיקף כדור הארץ (40,000 ק"מ) שווה להיקף רבוע שצלעו 10,000 ק"מ, מבטא ומשמר שיטה עשרונית

image

 

בימין – היקף רבוע שצלעו 10,000 = היקף כדור הארץ        משמאל – קוטר כדור הארץ ביחס לקוטר הירח

אם נקטין את מידת הארץ פי מאה, נגלה 12 גבולי אלכסון, 12 ישרים, כל אחד באורך 90.   צדיק  90 =

 image

אחוז – לשיטת ספירה עשרונית – מפגש 3 מימדים, שלשת מישורי החיתוך ביקום. (6 כיוונים)

מתגלים 12 "צדיק יסוד עולם". צדיק=90 =אורך גבולי אלכסון (4 יורדים מלמעלה, 4 עולים מלמטה ו-4 בהיקף)

10 צדיקים בסדום ?  באחוז מגודלו האמיתי של כדור הארץ מסתתרים 12 צדיקים ווקטורים-קוים באורך 90

12 צלעותיה של אבן החכמים החסומה בתוך מחשבת כדור הארץ, לפנינו 12 צלעות באורך 90 כל אחת (צדיק)

imageimage

 

אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם, עֲשָׂרָה; וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית, בַּעֲבוּר הָעֲשָׂרָהלג וַיֵּלֶךְ יְהוָה–כַּאֲשֶׁר כִּלָּה, לְדַבֵּר אֶל-אַבְרָהָם;

image

כ"ב אותיות + 10 ספירות = 32 = קו הרוחב העובר בישראל מאז ומעולם  (כאשר קו אורך אפס עבר בצרפת, ישראל הייתה במפגש קו רוחב ואורך- ל"ב ל"ב), נקודת מפגש בין קו אורך 32 וקו רוחב 32, אך קו אורך אפס כבר הועבר לגריניץ בהסכם בינלאומי בשנת 1884   

כ"ב אותיות + 10 ספירות = 32, ועדיין נכון המשפט "ישראל מעל המזלות" היות וחגורת המזלות היא כטבעת שרוחבה אינו עולה צפונה מ 23.5 מעלות, וישראל נמצאת כאמור 7 או 8 מעלות מעליו. על קו רוחב 31 – 32

מסקנות ביניים 1. מזל שאין מזל לישראל כי היא מעל גלגל המזלות  2. מזל שבאחוז ישנם 12 צדיקים (אחוז=כ"ב)

אוּלַי יִמָּצְאוּן שָׁם, עֲשָׂרָה; וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית, בַּעֲבוּר הָעֲשָׂרָהלג וַיֵּלֶךְ יְהוָה–כַּאֲשֶׁר כִּלָּה, לְדַבֵּר אֶל-אַבְרָהָם;

יהוה בחכמה יסד ארץ ולכן אפשר לראות את הקולות …. קול = 136 = סולם, ראה גבול מסגרת מימין-ומשמאל

המרחק בין נקודות המגע= אלהים= 86  וגבול מסגרת (מאנך מרכזי לצד ימין ולצד שמאל)136+136 קול + קול

image

המאמר החל במשפט "יהוה בחכמה יסד ארץ"  ואם זו אקסיומה, במקרה הזה היא גם ברת הוכחה.

עמוד התווך של הבריאה היא "חכמה" – סיבתה "אלהים" סביבה "הטבע"  – כך מוכיח חשבון וכך מראה גם גיאומטריה

נרחיב את היריעה ואת מרחב הראיה סביבנו, ונגלה כעת ובנוסף, טבעת חיצונית 26 "יהוה" עוטפת 73 "חכמה"

image

יהוה = 26   =  עובי הטבעת החיצונית – העוברת במרכז שלש ספירות תחתונות

חסד גבורה תפארת  או  נצח הוד יסוד    או   נצח הוד מלכות

במידה והמערך מציין מגן דוד עליון ב- "עץ החיים" (עשר ספירות) שלשת הספירות הן חסד גבורה תפארת

כאשר עשר ספירות מציינות מרכזים ונקודות מגע בין הכדורים אזי שלש הספירות הן  נצח הוד מלכות.

טבעת חיצונית ברוחב יהוה עוברת במרכז ספירת מלכות בעוד שספירות נצח והוד נמצאות על קליפת/היקף הכדור/הספירה ולא במרכזו. 

לסיכום, במרכז היקום  "כתר" – ראה במרכז למעלה, תחתיו שאר הכדורים (ספירות), וסביבו כל הטבעות….

יהוה = 26 עובי הטבעת החיצונית

חכמה = 73  עובי הטבעת השנייה מבחוץ

נביט בשש הספרות, ללא ספירה אמצעית. הקווים הנמתחים בין ששת המרכזים יוצרים מגן דוד עליון

כתר  חכמה  בינה  חסד   גבורה  תפארת (דמיינו צלחת פסח) שמות שש הספירות בראשי תיבות הן

כ + ח + ב + ח + ג + ת =  אמת

ואכן ספירת תפארת – מידת "אמת" ליעקב

 

 

הבא נדמיין מטוטלת שראשה מונח בכתר. נישאר נאמנים למידות, ונתייחס רק למרכזי הספירות, נמדוד מחדש.

המרחק מ"כתר" ל "חסד" = 86 = אלהים 

המרחק מ"כתר" ל "גבורה" = 86 = אלהים

המרחק בין חכמה לתפארת = אלהים   

המרחק בין בינה לתפארת = אלהים

ראה היכן "אחד"   ראה היכן ל"ב   ראה היכן "טוב"  ראה מידת "בינה" 

אם ראית כל אלו ראית אלהים "פנים מול פנים" 

פנים = 180 = המידה בין מלכות לבינה = המידה בין מלכות וחכמה

 

image

אלו מידות אמיתיות המתקבלות מהמערך הגיאומטרי – עץ-חיים היא, למחזיקים בה; ותומכיה מאושר.

מתחיל להסתבר יותר ויותר כי נכון מאד המשפט  יהוהבחכמה יסדארץ; כונן שמיים, בתבונה.

 

image

image

image

הגד, אם-ידעת בינה