" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

הקדמות הכרחיות (מתמטיות ולשוניות) להבנת עשר הספירות

הקדמות הכרחיות (מתמטיות ולשוניות) להבנת עשר הספירות

מבחינה מתמטית נשאלת השאלה – מדוע עשר ? ומבחינה לשונית – מה פירוש גלות השכינה וכיצד מתגלה "שכינה" במספר עשר

גימטרייה זו מתמטיקה עברית. מחשבה קדומה, חשבון, על פיו לכל אות עברית ערך מספרי. ההיגיון יתבהר להלן:

הקבלה טוענת שכל המספרים קיימים בעשר הספרות הראשונות, מהספרה 1 עד המספר 10 (וכולם גם נמצאים בכח בספרה 1 בלבד). נברר זאת בעזרת פעולות חשבון. נתחיל בחיבור המספרים.  0+1 = 1,  1+2= 3,  וכך הלאה, בכל פעולה נוספת נחבר מספר עוקב:

1            1 =        0 + 1

2            3 =         1+2

3           6 =       1+2+3

4          10 = 1+2+3+4   נעצור כאן, ונראה שכבר נתקבל המספר 10  וזאת רק מחיבור ארבע ספרות ראשונות 1 2 3 4

 image

ספירה רביעית, חסד ע"ב 72 בה נשלם י – 10 מחזור עשר ספירות בינה, כאן נשלם עולם בריאה ומתחיל עולם יצירה (חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד) עולם יצירה מתאר "ש" יצר, ציר, צורה, שטח או מרחב תלת מימדי בו מידות וגבולות. אמנם חסד זו ספירה רביעית, אך היא נוכחת בעולם יצירה שלישי מתוך ארבעה (החל בעולם עליון – עולם אצילות, שני- עולם בריאה, שלישי עולם יצירה, רביעי עולם עשיה)

מפעולת חיבור שנעשה בין ארבע ספרות ראשונות 1 2 3 4 יתקבלו גם כל המספרים מ 1 עד 10 (ראה טבלה בצד ימין לכל אורכה):

טבלת 10 המספרים המתקבלים מחיבור הספרות 1 2 3 4: טבלת תוצאות מצטברות ברצף (נא להתעלם לעת עתה מהערות בלתי מובנות)

image

 

מסקנה – את כל המספרים מאחד עד עשר ניתן לקבל רק מחיבור ארבע ספרות ראשונות, החל מהמספר 1 =1  וכלה ב 10 = 1+2+3+4

עיקרון מהותי- ריבוי מתקבל ממעט צירופים של חוקים/אלמנטים/מספרים. ראה טבלה 1-10 מימין וטבלת תוצאות מצטברות משמאל

image

תוצאה – סכום המספרים מ 1 עד 10 = 55  = נ"ה  (נ"ה נקרא כחלק מהמילה שכינה, שכי"נה) חפש את החצי החסר, שכ"י = 330 בכדי להשלים את נ"ה = 55 שבידנו למילה השלמה "שכי"נה" =  385  אם כך, היכן נמצא שכ"י ? היכן נמצא המספר 330

55 = נ"ה נתקבל מחיבור 10 מספרים ראשונים. אך היות והכול נמצא בין 1 ל 10 נעשה פעולות נוספות לגילוי שכ"י = 330 עדיין בתחום עשרת המספרים הראשונים, מ 1 עד 10, בכדי שתשרה שכינה (מלאה) על הקורא

עד כה חיברנו מספרים מ 1 עד 10 וקבלנו נ"ה, כעת נעלה ברבוע כל מספר מ 1 עד 10 ונציין בטור משמאל את התוצאות המצטברות ברצף

image

                                     "ירא" (במובן ירא אלהים) מתקבל מסכום כל התוצאות הגבוהות = 105 + 1105 = 1210 = 211 = ירא

תוצאות המתקבלות מ 6 עד 10 הן 330 = שכ"י = 36+49+64+81+100  ואלו המתקבלות מ 1 עד 5 = 55  = נ"ה  וביחד שכ"י נ"ה

מסקנה – שכי"נה מלאה נמצאה במספר 10

לסיכום  שכינה = שפה  ( יחידות, עשרות ומאות נשלמות בתוך עשר ספירות, 1 = א    10 = י    100 = ק )

מחיבור ספרות 1 עד 10 קיבלנו חצי שכי"נה, ז"א קיבלנו נ"ה = 55, ומחיבור 10 התוצאות של 10 הספרות ברבוע קיבלנו "שכינה".

בין 1 עד 10 הוצבו גבולות הגיון ואלו כבולים אל השפה העברית ו 22 אותיותיה, הכל בתחום ה "שפה" והמספר = שכי"נה

גילינו את תחילת הקשר בין 10 ספירות ל- 22 אותיות, המספר עשר מכיל שלמות של "שפה"  = "שכינה" = "עשיה"

ספר יצירה מתאר בריאת עולם ב- 32 נתיבות שהן 22 אותיות עברית + 10 ספירות בלימה. עשר ספירות (1 עד 10) מכילות צרופים, ריבוי מספרים, מילים ומציאות רב גונית. כל הריבוי לכאורה הוא, היות והתקבל מחיבורם של מעט מרכיבים, לא יותר מעשרה. וגם המספר עשר מיותר, לכאורה, היות והכול נמצא באחד, לכן 1 כלל אינו מספר, אלא 'על מספר' ממנו מתחילים כל המספרים (ראה פרק ב) ובו מסתיימים.

מצאנו מקבילה מתמטית למילה "שכינה", בעשר ספירות, חמש מול חמש, כחלוקת 10 הדברות על לוחות הברית. ממספר 1 עד 5 = נ"ה  ומנגד ממספר 6 עד 10 = שכ"י, נצרפם יחד ונקבל "שכינה". זה מול זה, שכ"י מול  נ"ה, כל ה"שכינה" נמצאת בעשר. (זה גם רמז לעניין הצלבת ידי יעקב מעל בני יוסף מרומזת, היות נ"ה קודם ל- שכ"י)  רגע של הרהור:

מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה  פעולת הצמצום מטרתה- להקטין את מספר המשתנים באופן אופטימאלי עד לקבלת ערכים זהים משני צדי המשוואה, ורצוי לבסוף שיהיה המספר עצמו משני צידי המשוואה, היחס בין חלקי המילה שכ"י נ"ה, הוא 1:6  (שכ"י 330 : נ"ה 55)  6 = 55: 330  אם כך, image

נ"ה נ"ה נ"ה נ"ה נ"ה נ"ה נ"ה = 7 כפול 55 = 385 שכינה  (שכי 330: נה 55 = 6 ) 7 פעמים נ"ה = שכינה, יחס 1:6 רמז ליחסי שישי ושבת

מתגלה איכות חדשה במספרים בהקשרם למילים בעברית והכרח שתצמח משמעות חדשה מהבנת כל אות או כל מילה המהדהדת אפילו במתמטיקה. הטענה שעברית היא שפת הטבע תוכח בהמשך, לכל קורא שיוסיף ויחשב בעצמו משוואות פרוזאיות באופן מתמטי.

כגון: 81 = טבע=כסא, אף, לאן          89 = הטבע=אלהים        385= שכינה= שפה          390 = השפה=שמים

שמים = 390 = זכר ונקבה = 227+163 =  390  =  אנדרוגינוס – 1+50+4+200+6+3+10+50+6+60= 390

השמים והארץ  395 + 302 = 697   =  רקיע יבשה = 380+317 = 697

אסוציאציות שיעלו במחשבתו של כל קורא המכיר את הטקסט המקראי, יעודדוהו לקרא מחדש פסוקים בתורה ובנביאים ולחפש משמעות עמוקה מזו שניתנת בהקדמה, אך הקורא כבר מבין שעליו להפנות מחשבתו לכיוון חדש אך מהותי, מהיותו מתמטי וניתן לחישוב ולבדיקה.

טבלת חיבור המספרים מ 1 עד 22 (כמספר אותיות העברית):                  טבלת חיבור התוצאות המצטברות ברצף:

נתחיל בעשר ספרות ראשונות 1 עד 10

image

כ = מספר 20 מיקום אות ר בסדר כ"ב, כ מסתיים ר"כ מ "ברכה"  20  200 ר"כ  220   בין ר"י 210 לבין ר"כ 220 נמצא רי"ו 216

כעת בתום 20 מספרים, נותרו ב אותיות אחרונות: ב + ר"כ = ברך = תחילת מחזור עשירי שלישי  ב " ה  "ב הבראם" ב אברהם 21  22

המעבר למספר 21 דורש רגע מחשבה,21=כ"א (אמת=כ"אXכ"א) חיבור לנארי של 20 אותיות ראשונות נסתיים: ר כ 20 א ר שפה = 1585

א ר שפה = אותיות א –1 עד  ר –20 ,  ר 20 בתחום המאות =200, (אברהם דור 20 מאדם) וכעת חסרים 2 להשלמת כ"ב האותיות ש ת

האות ק = 100 סיימה את העשרות והאות ר = 200 וזו כפולת אות ב ואות כ וכפולת אות ר עצמה היא האות ת  = 400

אם כך, לאחר 2 מחזורי ספרות עשר, נוספו 2 אותיות ( ש,ת) ממחזור שלישי המסתיים 400, (לאברהם נאמר, בעתיד… יענו 400 שנה)

נמשיך לחשב בעשרת השלישית של המספרים הבאים, מ 20 עד 30 (נתייחס ל- 21 ו-22 הנחוצים להשלמת כ"ב אותיות)

image

מתמטיקה היא שפת כל האומות, שפה אוניברסאלית. (יוסף אביו וישו עצמו קשורים למילה "נגר", זה העוסק בעץ, בצמיחה….)

image

אמת מארץ תצמח. הקרבה הגדולה ביותר לאמת היא דרך חישוב ומחשבה וספירה, נמשיך באות ש (דמות אש) ובאות ת (צליל בת קול)

22 אותיות צורפו באש, נחצבו, נחקקו, סודרו כערוגות, סככו… כפי שקורה בפעולות חשבון, גם מספרים יש להבין כחלק מהבנת האותיות.

image

22 אותיות העברית מסתיימות באות ת, כ"ב אותיות מסתיימות ת, הכל מסתכם אם כך : כת"ב   בדק " י    ב אלפים + דק"י

 5,770 ליצירה, (יצירת אדם) לפי הלוח העברי. (2010 שנים מיום היוולדו של ישו)

ספירת שנות העולם הזה לפי לוח עברי מתחילה מיום שישי לבריאה, בו נברא אדם, לפני חמשת אלפים שבע מאות ושבעים שנים. המגע הראשון בין אדם לבין אלהים נעשה באמצעות השפה, אדם שמע את קול אלהים מתהלך בגן עדן. גן עדן זו השפה, גן אותיות העברית

עץ החיים ועץ הדעת הם סמל לשתי פעולות צמיחה של שכל ושל דמיון, בדומה לעץ הגדל והולך. צמיחת הבנה וחכמה, צמיחה שכלית ורוחנית, מתאפשרת בעזרת השפה, בעולם מילים הנושאות משמעות ומובילות להבנה, בעולם הזה מוסבר כל היקום, כל חכמת הבריאה והיצירה, כל חכמת הטבע וכל חכמת האלהים, אך כפי שנכתב, למרות שבתחומי גן עדן הסדר היה מושלם ונאמר על אדם שראה (הבין) מקצה עולם עד סופו, כלומר הבין הכל…כתוצאה מכך, החל לפעול אותו מרכז שכלי הנקרא מודעות…

ויפקחו עיני שניהם, וידעו…כי ערומים הם.  פקיחת עינים, גם היא סמל ורמז לפתיחת פתח תודעה חדש, מעין הבנה חדשה (תודעה) ברגע שעוזבים אדם וחוה את גן עדן, הם יוצאים לעולם עם אותן עינים פקוחות ועם כל הידע שקיבלו מעניין "אכילת פרי עץ הדעת" שהוא בדיוק הבנת ו"ידיעת" האמת האלהית, מהיותם בצלם ודמת אלהים, ומהבנת שפת הקדש אותה נתן אלהים לעם ישראל מכל העמים, והיות ואכל מעץ הדעת, נותר לו לאכול מעץ החיים, עץ הספרות, ולהבין את הקשר בין השפה לבין אותו עץ החיים המוכר בשמו "עשר הספירות"

עץ החיים נקרא עשר הספירות, מהיותן מצוירות בצורה העולה מעלה כמו עץ, צומחות מלמטה מהמספר 10 עד למעלה למספר 1

או בעניין הפוך לאופן בו באמת גדל עץ, עשר הספירות עדיין נקראות עץ, גם כשהן נשפעות מלמעלה, מהמספר 1 מטה למספר 10

נחזור לעניין השנה הזו, הזמן הזה נכתב 5,770 בעברית שנת התש"ע , נכתב כך היות והאות ה נחשבת 5,000 שנים ועוד תש"ע שנים  770=400+300+70  ביחד 5,770  (לפיכך אדם נברא בצלם ודמת אלהים 3,760 שנים לפני הולדתו של ישו) אדם נחשב דור ראשון ועד יעקב שהיה דור 22, נסתיימו 22 דורות של האבות (לפי מספר אותיות העברית, כ"ב = 22) 22 דורות נסתיימו ואז החלו 400 שנים במצרים, יציאת מצרים חציית ים סוף (בדומה לחציית שם יהוה 26 בכדי לקבל אחד 13, לצורך חישוב או חציית המילה שכינה, חמש מול חמש 1-5 ו 6-10 ) הסתובבות במדבר, המילה מדבר מתייחסת לאדם מדבר ממש (האדם בצלם ודמת אלהים) העליון בהיררכיה של דומם, צומח, חי, מדבר. ההתפתחות הגבוה ביותר אליה נועד האדם (מעבר לכל חי, זהו יתרון האדם על הבהמה יכולתו לדבר ולהשתמש בשפה)

אך בכדי לעשות זאת, חייב האדם להבין את מבנה השפה ואת הקשריה לשפות אוניברסאליות אחרות כמו מתמטיקה.

ה  תש"ע     תשע"ה

ישנן כמה שיטות למציאת הערך המספרי של אות, לעיתים מתייחסים ל 22 כ"ב אותיות, ולעיתים ל 27 (כאשר מוסיפים 5 אותיות סופיות)

נבדוק שיטה לפיה מסודרות 27 אותיות העברית לפי מספרים עוקבים מ 1 עד 22 כלומר: א- עד – ת, ונוסיף 5 אותיות סופיות עד 27

image

image

image

בסוף כל טור מתקבלות מילים של הערך המצטבר וחלקן בעלות משמעות:  אי"ק, ברך,  שלג, דמת, הנך..

צלם ו דמת, 444, איכויות אלוהיות עמן נברא אדם, צלם מיוחס לשכל ודמת מיוחס לדמיון (שני כלים בעזרתם ניתן להבין מציאות)

שלג 333, מתואר שלג תחת כסא הכבוד עליו יושב אלהים.

ברך 222, המילה החשובה ביותר בתנ"ך, לכבודה נפתח באות ב בראשית, ברכה

איק 111, אלף נחשבת בכמה אופנים, אלף קשורה לאחד, א 1 +ל 30+ פ 80 = 1+30+80= 111 = איק = א 1  י 10   ק 100 =111

image

image

וידבר יהוה אליכם, מתוך האש:  קול דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול

ויגד לכם את-בריתו, אשר ציווה אתכם לעשות–עשרת, הדברים; ויכתבם, על-שני לוחות אבנים

מאה = 100

קול (136) אלהים מתהלך ברוח הגן

  ויִּשְׁמְעוּ אֶת-קוֹל יְהוָה אֱלֹהִים, מִתְהַלֵּךְ בַּגָּן–לְרוּחַ הַיּוֹם          אֶת-קֹלְךָ שָׁמַעְתִּי בַּגָּן

ד פָּנִים בְּפָנִים, דִּבֶּר יְהוָה עִמָּכֶם בָּהָר–מִתּוֹךְ הָאֵשׁ.

 imageimageimageimageimageimage

בכדי למדוד את חלקי השלם, נחשב 1 מטר = 100 סנטימטרים

נתחיל בשרטוט מעגל שקוטרו 100 (רדיוס 50)

נשרטט 6 מעגלים נוספים סביב המעגל הראשון (מבנה זה יתקבל משרטוט בכל קוטר שנבחר והעיקר שיהיה קוטר אחיד לכל המעגלים),

לפנינו 7 מעגלים וביניהם 12 נקודות השקה

בכדי להכיל את המערך כולו, את כל 7 המעגלים בתוך שטח מעגל אחד, נדרש לשרטט מעגל בקוטר 300

בכדי להכיל את כל 7 המעגלים בתוך מלבן, נדרש לשרטט מלבן באורך 300 ( ש )  וברוחב 273  (ארבע) (רגע)

 image

וַיִּשְׁמְעוּ אֶת-קוֹל יְהוָה אֱלֹהִים, מִתְהַלֵּךְ בַּגָּן–לְרוּחַ הַיּוֹם

"קול" "יהוה" "אלהים" מתהלך בגן לרוח היום

קול = 136  (מתהלך פעם מימין ופעם משמאל, ראה איור, 136.60 + 136.60 ביחד 273.2 ארבע שארית שתים)

"אלהים" = 86 = הטבע, מרחק בין נקודות השקת המעגלים החיצוניי

 image

ט       9   יתקבל מחיבור   2+3+4          א+ב+ג+….+ט =  אדם = מ"ה = 45

י        10  יתקבל מחיבור  1+2+3+4      א+ב+ג+…..+י =   נ"ה =  55

image

הוסף תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
הודעה: