" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

" הכל אמת " סכום 22 אותיות העברית

 

 

לימוד קבלה נבואית הוא מסע אל שרשי השפה העברית, מעין טיול מחשבתי. הקורא/ת מוזמן לקרוא הסבר דקדוקי, סמנטי מילולי פרוזאי, להביט מהחלון אל ציורים שכליים ושרטוטים גיאומטריים, ולבסוף לעצום עיניים ולנסות לחשוב מחדש על מהות העברית כשפה מתמטית מדעית, בעלת שרשים, שפת הטבע, שפת אלהים.

 

ואם לא הייתה זו העברית שפת הבריאה הרי כך משתקפת השפה האלהית במראת הנבואה, בהתממשותה הינה כמשל הנקרא ונשמע בעברית…

 

 

 

כ"ב אותיות יסוד מעידות על עצמן מבחינת מספרן ומבחינת ערכן הגימטרי, שהן הן ספירת "מלכות".

 

מלכות = למד כתב = 1445 = 496 = תצו  (במובן … אתה תצוה …) = תומים  (כמובן מאורים ותומים ..)

 

כ"ב אותיות הן "נברא" והן "מלכות". כיצד ?

 

על כך מעידה העובדה שכאשר נחבר 22 גימטריות של 22 האותיות (א-1 ..י-10…ק-100…)נקבל מלכות

 

מלכות = 496 = הכל אמת

 

1+2+3+4+5+6+7+8+10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+200+300+400 =  1495 = 496

 

496 = הכל אמת = מלכות = תצו = תומים

 

הכל אמת (1495=496)  = מלכות  = סכום 22 אותיות העברית (סכום ערכן הגימטרי של 22 אותיות)

 

בנוסף,

 

כ"ב אותיות יסוד מעידות על עצמן שהן הן "נברא". כיצד ?

 

נברא = 253 = סכום 22 מספרים ראשונים, ( 1 + 2 + …. 21 + 22 = נברא ) כמספר אותיות העברית 22

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22 = 253 = נברא

 

 

 

גימטרייה היא תכונה במהות האות (כמספר) ולכל אות יש ערך מספרי בחשבון בנוסף לתכונתה הפרוזאית (לצורך הרכבת מילים ושמות)  

 

כ"ב אותיות הן נברא ראשון והן האחרון – מלכות (מבלעדי אותיות אין שפה ואי אפשר לברוא עולם באמירה)

 

את פתח לו …. את – במובן מאות א עד אות ת … בכדי להבין משמעות פנימית יש להיכנס פנימה דרך הפתח, והפתח הוא הידע, לימוד מאלף עד תיו, שער האותיות והספירות …. כאשר נבין אלף עד תיו (פליאות) ועשר ספירות רק אז נדע להבחין שהפתח אכן הקיים,  שהרי עשר הוא גם שער, שער ספירות, שער מחשבות…

 

ספירה = מחשבה

 

מחשבה משרש ח.ש.ב. כך גם חשבון משרש חשב, אי לכך עשר ספירות בחשבון מתחילות בחישוב מספרים  

 

מאלף עד תיו ישנן 22 אותיות (כ"ב אותיות יסוד) הן התחלה וסוף, ספירה אלף (כתר) וספירה עשירית (מלכות)

 

 

 

מלכות ספירה עשירית

 

כ"ב אותיות מסתכמות בספירה עשירית – מלכות, למד כתב, תצו , תומים …הכל אמת

 

בנוסף, ספירה 10 היא "שכינה" "שפה"  "עשיה" (מתוך ארבע העולמות, מלכות נמצאת בעולם "עשיה")

 

כיצד ?

 

1 ברבוע + 2 ברבוע + …..+9 ברבוע +10 ברבוע = 1+ 4+ 9+ 16+ 25+ 36+ 49+ 64+ 81+ 100 = 385

 

385 = שכינה = שפה = עשיה (עולם עשיה – מלכות)

 

והרי ציינו כי עשר הוא שער

 

בקצרה ולסיכום, ראינו כיצד 22 אותיות נפגשות עם 10 ספירות, בספירת מלכות

 

(למד כתב,  הכל אמת,  נברא, מלכות, תצו …. 22 אותיות… ואילו שכינה, עשיה, שפה … 10 ספרות)

 

10 ספירות + 22 אותיות = 32 נתיבות פלאות חכמה.

 

מלכות = למד כתב = הכל אמת (מלכות ספירה עשירית)

 

 

 

דוגמה נוספת להיות הקבלה עוסקת באותיות, מתבהרת משיטת א"ת ב"ש, חילופי אותיות,  נביט בפרד"ס האותיות (שורה של אותיות אלף בית ותחתיה שורת אותיות בסדר הפוך) כידוע משיטת ראש סוף תוך (סתר)

 

א    ב   ג    ד   ה   ו    ז    ח    ט     י    כ   ל   מ     נ    ס   ע    פ    צ    ק    ר    ש    ת

 

ת   ש   ר   ק   צ   פ   ע    ס    נ     מ   ל   כ    י      ט   ח    ז    ו    ה     ד    ג    ב     א   

 

אלף   תוך     (א מתחלפת באות ת, ל מתחלפת כ, פ מתחלפת ו  אלף בחילוף א"ת ב"ש מתקבלת תו"ך)

 

בית  – אמש

 

פה מתחלפת באותיות צו (רמז לשפה, דיבור, הגיה, צווי) וביחד "צופה",  בןאדם, צופה נתתיך לבית ישראל;

 

ראו כיצד "מלך" פשוט יושב לו במרכז הפרדס (כמו בארמון) (והכוונה לאותיות כ ל מ) ראו את עמודי התצפית בחומה המקיפה מהם ניתן לצפות סביב… צופה מימין צופה משמאל (קראו אגדת פרדס המלך)יונה פרנקל, מעשה מרכבה ומלאכים, סיפור האגדהאחדות של תוכן וצורה, עמ' 317-345 …

 

בפרדס זה המלאכים הן האותיות, והמרכבה היא האופן בו הן מורכבות (מתחברות או מתחלפות ….)

 

לסיכום, מתברר כי האותיות הן כלי הבריאה. כך נרמז (יותר מכך, כך נראה ממש ובאמת) מחילופי א"ת ב"ש

 

הייתכן שזו שיטת אלף בית של בראשית ?

 

א    ב      ג    ד   ה   ו    ז    ח    ט     י    כ   ל   מ     נ    ס   ע    פ    צ    ק    ר    ש    ת

 

ת   ש   ר   ק   צ   פ   ע    ס    נ      מ   ל   כ    י     ט   ח    ז    ו    ה     ד    ג    ב     א   

 

בראשית – המילה הראשונה בתנך מתחילה באותיות אלו, כנ"ל ראש השנה – א בתשרי, או, א' ב' תשרי

 

בשתי המילים כמובן חסרה אות יוד, וזו התוספת המתבקשת של עשר ספירות,

 

על משקל דומה ניתן להבין את ההבדל בין ירושלם והמילה ירושלים, גם במקרה זה חסרה יוד

 

יוד כאמור זו אלף בכל מקרה, היות ואלף היא ראש ליחידות וראש לעשרות וראש למאות וראש לאלפים,

 

יוד הא ואו הא – כאשר מתייחסות לעשר ספירות מוסכם ש- יוד היא כתר, כפי שמוסכם ש- הא אחרונה מלכות

 

והרי כתר ספירה אחת, אלף … בכל זאת היא אות יוד. אלף אחד עשר עשרים מאה אלפים הכל נמצא באות א

 

 

 

רעיון היפוך האותיות בשורה מעורר עניין, בעיקר מהיות (האות ב) "בית" מתחלף עם אמ"ש ואכן לפי ספר יצירה בספירה שניה – חכמה – נבראו האותיות … והן מתחילות משלש אותיות אמש

 

אמ"ש (אלף מם שין, אויר מים אש)

 

אלף  (כתר)  תוך

 

בית (חכמה) אמש

 

(ח) עשר ספירות בלימה, אחת רוח אלהים חיים חי עולמים נכון כסאו מאז, ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. קול רוח ודבור זו רוח הקדש, לראשיתו אין חקר לתכליתו אין קצבה:

 

(ט) שתים רוח מרוח, חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות, וחקק וחצב בהן ארבע רוחות מזרח ומערב צפון ודרום, ורוח בכל אחת מהן:

 

אחת שתים

 

אלף בית

 

תוך אמש

 

(ספירה שתים , ספירה בית – בה נחקקו ונחצבו שלש אמות אמש, ואכן ההוכחה לפנינו בחילוף א"ת ב"ש)

 

מונחים בקבלה מתיישבים במקומם הטבעי, על הקורא למחוק את כל שחשב או ידע מהרהורי לבו או מסיפורי אגדות ולהביט על המציאות נכוחה … ניתן לשמוע את האותיות וערכן מדברות בשם עצמן.

 

כאשר כ"ב האותיות נצבות בשורה ישרה (או הפוכה) סכום מספרן הסידורי העוקב שווה ערך למילה – נברא

 

כאשר מחברים את ערכן הגימטרי של כ"ב האותיות הסכום שווה ערך ל- מלכות, למד כתב, תצו …הכל אמת

 

ולגבי עשר ספירות גם הן מלכות, אלא שהן נקראות עשיה, שפה, שכינה

 

עשר ספירות … 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = הכל, הים

 

עשר ספירות … 1 ברבוע + 2 ברבוע + 3 ברבוע …+ 10 ברבוע = 385 = שפה = שעיה = עשיה

 

הנה אבי"ע (עולם עשיה, השפל, עולם החומר והחושים, מחל באות "עין" של עשיה)

 

עין – סע

 

ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל … נסיעה בעין … הביט סביב …עיין

 

ניסיונות להבין את יסודות השפה העברית.

 

 

 

קול א

 

"קבלה" היא אמנות השפה העברית, מחשבת ישראל העוסקת בסודות התורה, מחשבה יהודית (מדעי החכמה) ייחודית ובלעדית בשפה העברית.

 

קבלה מסבירה ומפרטת דרכים (שכליות, רוחניות ומחשבתיות) המובילות אל עולמות עליונים. בכדי להבין מפת דרכים זו יש ללמוד ולדעת מעט מתחום מדעי הטבע, פילוסופיה, תנך חשבון היסטוריה וכמובן זרמים בקבלה .

 

בכדי ללמוד קבלה על הלומד לחדד את העיפרון, לקרוא לכתוב ולחשב, לצייר ולמדוד ובעיקר לחשוב …

 

קבלה מפתחת שמיעה חדשה ובהתאם לכך גם הבנה חדשה, מקובל מפתח יכולת להתחבר אל השכל הפועל או אל השכל האלוהי המניע את גלגלי העולם, גלגלי הזמן. מקובל לומד לטפס בסולם ולחזות בעולם עשיה ועולם יצירה, בחוקי הטבע, בכוחות הטבע ומעשה הבריאה…

 

עולם בריאה או עולם אצילות אינם מפורטים בספרי קבלה, אך ספר יצירה בהחלט מפרט את חוקי "העולם הבא" מבחינתנו, מעל עולם החומר, המקום ממנו מופעלים הכוחות והחוקים המניעים את העולם התחתון …

 

יש הטוענים שזו תכלית האדם, לחזות במעשיו ופועלו של הבורא … זו גם תכליתו וחובתו של יהודי או ישראלי המאמין בחכמת הבורא ורוצה לממש את יכולתו ויעודו.. מתוך הבנה, מתוך חובה או זכות או מבחירה מודעת .

 

קבלה טוענת שיש לאדם אפשרות לחזות בנפלאות הבריאה ושהשפה העברית היא שער ליקום האלוהי.

 

הקבלה מספרת על הכול בעברית, " הכל אמת " סכום 22 אותיות העברית בגימטרייה

 

הכל אמת = 1 + 2 + 3 ….+ 10 + 20 + 30 ….+ 100 + 200 + 300 + 400 = 1495 = מלכות

 

הכל – סכום עשר ספרות ראשונות, אמת – סכום המספרים 11 עד 22, 

 

סה"כ 22 אותיות העברית = הכל אמת = מלכות

 

הקבלה מבוססת על ספירה עשרונית ועל עשרים ושתיים אותיות יסוד.

 

בכדי להבין קבלה יש לדעת את כל האפשר על כ"ב אותיות – כפי שהבטיח יהוה למשה…. "וגם ב"כ אתפאר"

 

כמו כן את היחס בין עשרת ספרות ראשונות, הקשר בין חשבון ושכינה, שפה ומספרים … ל"ב נתיבות פליאות חכמה, ל"ב נתיבות "אלף תיו" חכמה … עולם יצירה …

 

בנוסף

 

 המילה קבלה היא כמו המילה שמועה …

 

הקבלה מנסה לשמוע את קול אלהים …לא מה חושבים בני אדם …אלא כיצד השפה מדברת משורשי השפה.

 

קבלה = קול א

 

לפני שניגש להבנת הנקרא יש להבין כ"ב אותיות ו 10 ספירות, להכיר את כללי המשחק בשפה העברית, צרופים, חילופים, דילוגים, תמורות, גימטריות, וכל המפורט בספר יצירה. לדעת כל אות, כוחה משמעותה ייחודה תפקידה ותכליתה וכל מספר מעשרת הספרות …1-10, יחס בין המספרים, ופעולות חבור חילוק כפל.

 

קבלה = קול א

 

(קול ראשון, קול אות אלף, קול אחד, קול אלהים מהלך בגן ..משה שאל והאלהים ענה לו בקול …)

 

קול א = קבלה

 

ע"פ ספר יצירה

 

בספר וספר וספור = 342 (בשם) 346 (שמו) 352 (בשמי)

 

340 = שם = ספר

 

בספר וספר וספור =  בשם שמו בשמי  = שוב בשם שמים = (1040 = 41 = יה יהוה)

 

1040 = 41 = יה יהוה = 15 + 26 = אם

 

יה = יוד הא = 26 = יהוה

 

בספר וספר וספור =   י"ה  יה"וה

 

בשם שמו בשמי =   בשמש  ובשמים = בשמים ובשמש = שם שמח בשמי = שם חמש בשמי =

 

= בשמש חמשים = בשם שם חמשי = שמי שמח בשם = שוב בשם שמים

 

בספר וספר וספור = שוב בשם שמים

 

 

 

הקבלה עוסקת בכוח האותיות והמספרים, כך היא נשמעת …

 

קול א = קבלה

 

אלף = 111

 

קול אלף = 136 + 111 = זמר

 

זמר – קול אלף  (קול א = קבלה)

 

עשר הספירות מתוארות לפי סדרן

 

כתר (ספירה ראשונה) אלף

 

אלף – "רוח אלהים חיים"  = רוח קדים = רוח נקד  (אל"ף בחילוף אותיות תו"ך) 

 

בית – רוח מרוח  (נחסר "רוח" מ "רוח אלהים חיים" נשאר עם "אלהים חיים"  86 + 68 = 154 = נקד = קדים)

 

בית בחילוף אותיות = אמש

 

א    ב   ג    ד   ה   ו    ז    ח    ט      י    כ   ל   מ     נ    ס   ע    פ    צ    ק    ר    ש    ת

 

ת   ש   ר   ק   צ   פ   ע    ס    נ     מ    ל   כ   י      ט   ח    ז    ו    ה     ד    ג    ב     א   

 

איור אורגני של פרדס האותיות, איור המניב סיפורים ומשלים לרב … כמו האגדה על מלך היושב במרכז הפרדס, ועל צריחים בחומה המקיפה, אליהם יכולים לטפס אלו הרוצים להציץ לפרדס, אלו הבאים מחוץ לחומה בכדי להביט על העצים הגדלים בתוך הפרדס וסביב ארמון "מלכי" ישראל … מלכי = כלים …. אלו אותיות העברית הן כלי הבריאה, כך מתבהר במראה מתוך שיטת חילוף א"ת ב"ש …

 

ישנן כמה שיטות הצפנה – בקבלה  

 

בן אדם – צופה נתתיך על כל בית ישראל …. (פה מתחלף עם צו, צו מתחלף עם פה, יחדיו "צופה",….)

 

בעניין זה אפשר לראות כיצד ע"ב שמות מגלות גם הן את גדולת כ"ב אותיות … ייי מתקבל בטור כ"ב (22)

 

ההה מתקבל בטור ל"ב (32) מהסוף, שימו לב אך ורק בשני מקרים אלו מתקבצות 3 אותיות זהות בשם אחד.

 

ייי      בקשר ל- 22

 

ההה    בקשר ל – 32

 

יה יה יה

 

אחת הדרכים להבין קשרים נסתרים בין אותיות ומספרים, היא לכתוב ולחשב באופן עצמאי, אין זה מספיק לקרוא על העניין, יש לנסות ולחשב ולבדוק ולכתוב היות ורק מי שעושה מבין … וההבנה נטמעת בו, זו דרך הלימוד

 

אם עד כה הבנו והשתכנענו שהאותיות והמספרים הם כלי הבריאה והם מלכי ישראל והם האמת ומהם הורכבו מילים ונוצרו עולמות … יקל עלינו להלך בדרך האותיות אל גן עדן של השפה אל הפרדס הנטוע שורות שורות  … רמז לשיטת צירוף ע"ב שמות מתוך שלש שורות (שלשה משפטים) (יפורט במאמר נוסף).