" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

הבל הבלים תיבות וצירופים

בכדי לדון ברעיון המופלא של עצם קיום השפה האנושית ….כל שפה, חייבים לדבר, כך טוען אברהם אבולעפיה, לספר זאת בקול, בדיבור פה, תוך הקשבה לצליל המיוחד של כל אות …עצם הדיבור והגיית אותיות מעוררת את ה "דבר" במח האדם, בדיבור הדובר, לכן טוב לקרוא בקול.

הפעם, כהרגלי, אעשה זאת בכתב (עשיה נחותה ביחס למחשבה או דיבור- לפי פרופ א.ק.) אך גם "כתב" זו אחת הדרכים שמציעה השפה בכדי להעביר מחשבה, לשמר ידע, להציג מופת או לשמש אמצעי לחישוב ופתוח "רעיון" במח הקורא והכותב, כאחד….

בכדי להפיק תועלת מהמאמר כדאי לקרוא בו בשלשה אופנים, הראשון– כפי שרגילים לקרוא, השני– כפי שמקריאים בקול לאדם אחר. והשלישי- לקרוא במטרה לרדת לעומק העניין הנדון. ז"א, לעצור ולחשב, לחפש בספרים אחרים, להשוות רעיונות ולברר מה טיב ההוכחות לטענות השונות.

בחברה אנושית תרבותית כמו זו שלנו מזה 5774 שנים, אדם עובד קשה בזיעת אפיו אוכל לחם (לחם=החכמה) עליו לחקור ולהפוך בדבר….

בפגישה קבוצתית (ינואר 2014)  שמענו מפרופ' א.ק. על אדם כזה, הקרדינל לול רמונד, הוגה דעות קתולי שכתב 300 ספרים במאה ה– 13, בהמשך לדיון באותיות העברית שהחל בפגישתנו האחרונה, אנסה כעת להשוות בין תבנית לצירוף אותיות הלטינית, כפי ששרטט לול רמונד (איור ראשון) לבין סדר אותיות העברית והצירופים האפשריים בהן בתבנית ששרטט לול בעבור אותיות הלטינית (כידוע, צירופי אותיות ועשר ספירות – מקורן בספר יצירה)

    Raymond Lull's   Ars Generalis Ultima

     image

                    The Second Figure signified by the letter T                 The First Figure signified by the letter A            

9 אותיות לטינית בסדר כרונולוגי על היקף מעגל+ אות ראשונה במרכז,  סדר אחר, 3 אותיות בקדקודי כל משולש, סה"כ 9 אותיות+אות במרכז,

 איור ראשון – אמנות אולטימטיבית כפי ששרטט לול רמון

       He held that there is no distinction between philosophy and theology, between reason and faith, so that even the highest mysteries may be proved by means of logical demonstration and the us of the Ars Magna. This of course removed all distinction between natural and supernatural truth.

בשלהי הרנסנס, אמנות גבוהה (דתית) זו, הצמיחה ענף חדש של מחקר מדעי עם הגיון מתמטי והוכחות באלגברה וגיאומטריה

ARS COMBINATORIA 

Combinatorics is a branch of mathematics concerning the study of finite or countable discrete structures. Aspects of combinatorics include counting the structures of a given kind and size (enumerative combinatorics), deciding when certain criteria can be met, and constructing and analyzing objects meeting the criteria (as in combinatorial designs and matroid theory), finding "largest", "smallest", or "optimal" objects (extremal combinatorics and combinatorial optimization), and studying combinatorial structures arising in an algebraic context, or applying algebraic techniques to combinatorial problems (algebraic combinatorics).

לאחר עיון ( שטחי ביותר) ברעיונותיו…נדמה כי אומנות הקדושה שמציע לול כתבנית לצירוף אותיות, היא משחק עם חוקים ומשמעויות מכוונות מראש. לא על סמך בדיקה וממצאים אלא על סמך קביעה שרירותית שאינה מגובה באמת מדעית הניתנת לחישוב או הוכחה… מבוססת על רעיון מוסרי כלשהו… שקשה לא להסכים עמו, אלא במנוד ראש בלתי מזיק….. לול קבע יתדות והנחות יסוד מוסריות, מדבר על טוב אמת וגדולה רצון כח חכמה, ועם משמעות אי אפשר להתווכח במיוחד כאשר מראש אינה ברת דיון….זו אקסיומה ללא סימן שאלה…לא נחוצה כל הוכחה חשבונית או גימטרית ….שום גיבוי… פתרון כפוי המלווה באלפי עמודים המדברים בלוגיקה ופילוסופיה ותיאולוגיה וגיאומטריה ואסטרונומיה ….סאגה מעייפת ובלתי מדעית בעליל (הגאון הקדוש כתב בימיו 300 ספרים….ומחזיק בשיא גינס לשלשול גרפומני…יחד עם זאת זו לא סיבה לסקול אותו באבנים, לא אז ולא היום)

חלוקת השלם לתשע, בה משתמש לול רמונד היא סמל אזוטרי בן 5,000, עתיק יומין (קרא מאמר בגיאומטריה – התשיעון)

לול מציע מעגל אומנות אולטימטיבית ובונה בו תשיעון לאותיות הלטינית (למעשה יש עשר אותיות, 9 בהיקף + 1 במרכז)

חלוקת השלם לתשע נהוגה גם בקבלה יהודית אך היא נובעת מכמה סיבות ומספר תחומים

ראשית, קשורה דווקא לרעיון עשר הספירות (מהיות כתר מתלבש על מלכות, שם מקומו הטבעי) ולהחלפת ספרה אחת בעשר. שיטה מקובלת כאשר עולים ממלכות לכתר….ספירה 10- מלכות נספרת 1, ספירה 9 – יסוד נספרת 2, 3 מתחלף ב 8 וכן הלאה.

החלוקה לתשע והיותו של עשר מתפשט באחד או אחד מתלבש בעשר…נובעת מ "כתר", ספירה 1 ומתוך האות א, אלף = 111, מילים אחרות- אחד, עשר, מאה ואלף….כולם אות אחת – אלף, ספירה אחת, א- 1,  אלף= א+ ל+ פ = 1 + 30 + 80 = 111   אלף – 111 ראש ליחידות ראש לעשרות וראש למאות וראש לאלפים…. אלף הוא גם 1000….כפי שהוגים ושומעים בניקוד סגול.

החלוקה לתשע נובעת גם מחלוקה פנימית של 22 אותיות יסוד בעברית ( 3 אמות, 7 כפולות, 12 פשוטות) ומהעובדה ששלשת אותיות השם י,ה,ו,  נלקחו מתוך 12 הפשוטות….. ואם נלקחו 3 מתוך 12 הרי נותרו תשע ( ז,ח,ט,ל,נ,ס,ע,צ,ק ),

ספירה תשע – יסוד ( פ ) כ"ב אותיות יסוד..פה נמצא מעל שפה (שפה = עשיה) ז"א יסוד מעל מלכות…פה מעל "למד כתב".

קשה לי להבין או להסכים עם השמות התכונות והאיכויות שייחס לול לכל חלק, לכל אות או "חדר" מתשעת החדרים, בעיקר מהסיבה שאינני בקיאה בנצרות…. אך מבחינה גיאומטרית (וזו כידוע שפה בינלאומית) המבנה וחלוקתו לתשע ידוע ונכון כמו גם רעיון הצרופים, אך שניהם כתובים בספר יצירה הקדום ומשמשים "תיבות" דווקא לאותיות העברית.

התשיעון מוכר גם מחלוקת ע"ב שמות,  8 כפול 9 = 72 = ע"ב   (27 כפול 8 = רי"ו = 216 = גבורה) גם צירופי אותיות מתוארים לראשונה בספר יצירה ובפרשנויות רבות שנכתבו לפני לול ואחריו.

ראה איור – תשיעון לחלוקת 27 האותיות בעברית

   image

36 צירופים בני שתי אותיות, מקבוצה בת  9 אותיות לטינית      תשיעון עברי לכל 27 אותיות העברית (כ"ב+5 סופיות) 3 מעגלים בני 9 אותיות   איור שני

לול לקח תבנית ידועה ויצק בה תוכן חדש….בדומה לרומאים הקדמונים שינקו את המיתולוגיה היוונית על גיבוריה וסמליה, ירקו את התכנים ביוונית לים, ונותרו עם צורות ..או אז קראו לכל גיבור מיתולוגי בשם חדש ובשפתם, כי זו אולי זכותה של אימפריה…

לכאורה מדובר בתשע…אך למעשה משתתפים כאן עשרה שחקנים…. עשר אותיות, עשרה מספרים.

בחלוקת השלם לתשע –תשע אותיות בהיקף ואות עשירית במרכז העיגול. כך שבפועל ישנן 10 אותיות.

 image

3 מעגלים, 9 אותיות במעגל,  36 צרופים אפשריים בין 9 אותיות,  משולש תכונות ואות במרכז מעגל,    אות ראשונה במרכז + 9 נוספות בהיקף

איור שלישי

כל אות בתשיעון הלטיני אפשר לצרף לתשע האותיות הנותרות, כל מספר ניתן לצרף עם 9 הספרות שנותרו מ- 10.

כעת יתברר המקור המדעי של השפה העברית שהוא יתרונה הברור על השפה הלטיניות, נראה כיצד העברית היא שפת הטבע, שפת אלהים. שורשיה באצילות בשכל הטהור, במטפיזיקה מדע חשבון ורעיון….גזעה בבריאה – נברא = כ"ב אותיות ושיטת ספירה עשרונית, בהתאם למידות אמתיות של כדור הארץ והירח, ענפיה יצירה וחיים אורגניים, מחזורי טבע וזמנים  ושפת האדם היא היא המעלה….העלים… מלכות, עולם עשיה…שפה = עשיה,  כ"ב אותיות = 22 = רדיוס מעגל קטן (2 מעגלים) ב "גלגל"


image

איור רביעי –  3 מעגלים המכילים בסדר כרונולוגי את כל 27 אותיות העברית , 9 אותיות שונות בכל מעגל, ובשלושת המעגלים נמצאות כלן,

מסתבר כי חלוקת המעגל לתשעה חלקים – גם לפי שיטתו של לולו רמון, נכונה בראש ובראשונה לגבי – 27 אותיות העברית,

כ"ב אותיות יסוד + 5 אותיות סופיות (ך, ם, ן, ף, ץ) = 27 אותיות סה"כ

לא נחוץ הסבר נוסף או גיוס מונחים מעולם הרגש האשמה והמוסר… תשיעון עברי מראה בפשטות מה הגימטרייה המיוחדת של כל אות בעברית … א = 1, י = 10,  ק = 100  אותיות אלו בונות טור- א י ק – וסכומן שוב מצטבר לאות "אלף" = 111,

ב = 2,  כ = 20,  ר = 200  אותיות אלו בונות טור ב כ ר -הרכבת אותיות, רכב ישראל, כרובים….שורש ברך.. רכב = 222

 ג 3, ל 30, ש 300 =  שלג  = 333,   וכן הלאה….. ד 4, מ 40,  ת 400 = 444,….הנך = 555, ….666, 777, 888, 999

עשר ספירות בלימה, עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה…מתייחסות למספרים, 1 עד 10, לאותיות א עד י,  אל"ף עד יו"ד

אלף = 111

אלף כפול 2 = 222           ברך

אלף כפול 3 = 333            שלג

אלף כפול 4 = 444           דמת

אלף כפול 5 = 555 …

וכן הלאה עד…..

אלף כפול 9 =  999

ולסיום, אלף 111 כפול 10 = 1110 = 111 =  אלף

ושוב חזרנו לאלף, הנה כך כל מחזור נשלם לאחר 9 אותיות.. 9 יחידות ושוב 9 עשרות ושוב 9 מאות, והגענו ל  999 +1 = 1000 = אלף

נשרטט מעגל במידת כדור הארץ, בקנה מידה עשרוני  100,000: 1, ז"א פרומיל מאחוז (אחוז = כ"ב) נגלה כי המערך מניב כ"ב, ומסביר מהו גלגל (66 ) בעברית,  כב + כב + כב = 66  = גלגל,  22  = כ"ב,   81  = אנכי = כסא = טבע …..תשיעון כדור הארץ

image

דף מספר של רמונד לול, תשיעון אותיות לטינית         תשיעון עברי, גלגל פנימי ראשון עם 9 אותיות, ותשיעון קטן בכחול בעל רדיוס = כ"ב

איור חמישי  – בעברית… כ"ב = 22 = המרחק בין מרכז המעגל (בקוטר כדור הארץ) לבין נקודת מפגש מספר מחזורי אינסופי 142857

החלוקה לתשע מכילה את 27 אותיות העברית (כ"ב אותיות יסוד + 5 אותיות סופיות) בשלשה מעגלים (9 אותיות בכל מעגל)

מבטאת ומבהירה את חשיבות ערכן הגימטרי של האותיות, וממחישה את שיטת הספירה העשרונית כשיטת ספירה טבעית….

                                                  א         ב        ג         ד         ה         ו          ז        ח         ט                                                                                                            י         כ        ל         מ         נ         ס         ע         פ         צ                                                                                                          ק         ר        ש        ת        ך         ם         ן          ף         ץ

איק    ברך   גלש    דמת     הנך     סום     עזן     חפף      טצץ

111   222    333   444     555    666    777    888     999

image

בכדי לבנות תשיעון במעגל, נחלק 360 מעלות ל- 9 = 40 מעלות

image

תשיעון עברי, גלגל פנימי ראשון עם 9 אותיות, ותשיעון קטן בכחול בעל רדיוס = כ"ב

image


מקורה המדעי של השפה העברית הוא יתרונה הברור על השפה הלטיניות

נבדוק יחסים ומידות בטבע ממש לפי מידת כדור הארץ (קוטר 12,727 ק"מ) מתגלה המילה "אנכי" או "כסא" = 81, מתגלה "גלגל" = 66  (כצירוף כ"ב +כ"ב + כ"ב) ומובן כיצד כ"ב  אותיות יסוד בונות מעגלי קדושה, המידה 22 = רדיוס שני המעגלים הקטנים בתוך הגלגל ….. אותו רדיוס באורך כ"ב משותף לשני המעגלים אך בתחתון ישנו כוכב משושה ומעליו תשיעון, שניהם נמצאים בגלגל…. יש התאמה בין עברית גימטרייה וגיאומטריה, בין מידה כמספר ומשמעותה כמילה….. גם למרחק בין מרכז המעגל לנקודות מגע או חיתוך ישנה משמעות, רדיוס כ"ב אותיות העברית… גלגל = 66 = רדיוס המעגל בצהוב

כ"ב = 22  = המרחק בין מרכז המעגל החיצון לבין הקדקוד המשותף לשני המעוינים בסדרת המספרים האינסופית 142857

22 = רדיוס המעגל הפנימי ובו תשיעון,

22 = רדיוס המעגל הפנימי התחתון ובו כוכב משושה (שני מעגלים אלו יוצרים " וסיקה פייסי " וחסומים בתוך "גלגל" = 66) לתשיעון ולכוכב המשושה יש כנפיים זהות בצורתן ובמידתן ( עלי הכותרת זהים, בצורת מעוין לא סימטרי, קדקוד בכיוון ההפוך).

 אנכי = כסא = 81

"כסא" (81) הכבוד, שלג (333) תחת "כסא" הכבוד……"אנכי " יהוה אלהיך, כי לי כל הארץ, כ "ב אותיות וכל קוביה, משולש, מגן דוד או תשיעון.

 השפה העברית קרובה לשפת הטבע, היא מדעית, ניתנת לחישוב ולהוכחה (והעובדות משכנעות יותר מכל הסבר מוסרי שמולבש בכח כפרופגנדה כנסייתית) אין מה להשוות דתות או שפות, אלא לברר כיצד התבניות מועילות להבנת כל שפה.

במקרה זה רואים שגימטרייה קרובה לגיאומטריה והשפה העברית נובעת מהארץ עד דיוק של +- 1 ותמיד אחרי הנקודה…..

סדר 27 אותיות העברית וגימטרייה, מראות תשיעון מדויק בהתאם למידות אמת בטבע, מידת כדור הארץ והירח… גיאו-גאיה

image

חקירה לוגית מתמטית וגיאומטרית, של אותיות העברית חושף אמת נסתרת, מעיד על הגיון פנימי שניתן להבנה בעזרת פעולות חשבון גיאומטריה והגיון (תוך חיפוש אחר המקור והמשמעות של כל מילה בעברית)

מילה = פה (ברית מילה וברית לשון….כוונתן, ברית פה וברית שפה ….(פ = 80 = יסוד, כ"ב אותיות יסוד) לשון = שפה + 1.

אדם אולי עובד קשה, אולם (כפי שנראה בהמשך) קיים דבר מה "רך" (220) בעברית …לחוקר השפה מתגלה תמונת אותיות.

חקק וחצב = ושוב = שדי = 314

כ"ב אותיות יסוד מהוות מסגרת בתוכה מתרחשת מחשבה עברית, מתוך כ"ב נובעת "תורה". (כ"ב + כ"ב + כ"ב = 66 = גלגל)

כ"ב = 22 = רדיוס המעגל המופיע פעמיים (פעם כתשיעון ופעם ככוכב משושה) שני המעגלים בעלי רדיוס זהה = כ"ב = 22

תורה = רצוא ושוב                  חקק וחצב = ושוב

רצוא ושוב = תורה …… חקק וחצב (את כב האותיות) = שדי,  אם כך, היכן נמצא "רצוא" ביחס לאותיות ? נראה בהמשך

נביט במקורות העברית, שפת הבורא, ניווכח כי "נברא" (253) הן לא יותר מאשר כ"ב אותיות, נראה כיצד נברא מהן "איש" (311) , מדוע "תורה" = רצוא ושוב,  היכן נמצא "רצוא" (297)  ומדוע "ושוב" = שדי, 314 (אחוז = כ"ב) הוא מקדם (קבוע) לחשוב מעגל. נגלה כי אותיות מספרים מרחב ומשמעות – הן בראש ובראשונה לוגיקה עברית….כפי שטוען אבולעפיה במפתח הרעיון ע"מ כד  י'ת  י'ת  = אות ואות

י'ת + י'ת = 410 + 410 = 820

אות ו אות = 407 + 6 + 407 = 820

image

תלי = 440 = נפשי          איש = 311  (אישים)            תבנית "רך" = 220

או תיו ת = אות תיו = כתב את  (כתב מאלף עד תיו, כל 22 האותיות, א – ת….. כתב את = אותיות)

אות תיו = אותיות      אלף+ אלף= ברך       י'ת אות ו י'ת אות = 820 + 820 = 1640 = 641 = אשמש = שמש א = ש אמש

יתברך, במובן "ברך" אלף תיו, ברך אותיות, היות והמילה "ברך" תוצאת חיבור "אלף + אלף", המילה "יתברך" כוונתה צירוף אותיות, חיבור .

אלף + אלף = ברך             ית ברך

111 + 111 = אלף + אלף = 222 = ברך              ברך אות, אברך תו

image

איור זה מראה 6 אותיות ראשונות, א + ב + ג + ד + ה + ו = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21

סכום 6 ספרות ראשונות = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 = אהיה

אהיה (אהיה = 21, סכום 6 האותיות בשורה) כפול 6 שורות = 21 כפול 6 =  נכון   = 126

ברבוע זה, 21 כפול 21 = אמת (441)

אהיה אשר אהיה

6 פעמים א + 6 פעמים ב + 6 פעמים ג + 6 פעמים ד + 6 פעמים ה + 6 פעמים ו = 126 = נכון

נכון כסאך מאז …….   נכון = 126  ( ו + יב + יח + כד + ל + לו = 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 = 126)

כונ"ן למשפט "כסאו"

בורא ונברא (עד כה ראינו כי כסא טבוע במידת כדור הארץ ובחלוקה לתשיעון (בן 3 מעגלים לכל 27 האותיות)

במאמר אחר הוכחנו כי המילה "נברא" היא סכום כ"ב אותיות העברית (סכום 22 מספרים מאחד עד עשרים ושנים)

סכום כב אותיות = 1 + 2 + 3 + … עד 22 =  253 = נברא

image

נברא  = 253  (סכום כ"ב מספרים ראשונים, סכום כ"ב אותיות)

איש ואשה ברא אתם           כיצד ברא איש מתוך 22 אותיות ?

כאשר אות א (אלף = 111) היא אות שער (שער – עשר)  22 אותיות = 220  (רך = 220)  220 = הר י"ה

איש = 311  אורך האלכסון ברבוע 22 האותיות           (איש = אלכסון בקובייה בה אורך כל צלע =כ"ב כפול 10 = 220)

image

איש + אשה =   311 + 306   =   617   =   הברית

image

 האיור מבהיר היכן נמצא "איש" ביחס ל – 22 אותיות יסוד (22 אותיות ועשר ספירות – כאשר מוכפלות הן 220)

איש = 311   איש (אלכסון) שם כללי "המחבר הכל" מאלף עד תיו … אלכסון ברבוע כ"ב אותיות  

איש אחד…… (איש = 311 שארית 1)         אורך אלכסון ברבוע 220 / 220 = איש  = 311

רך = 220   (דגש רך…..רך וקשה)    כ"ב אותיות כפול 10 ספירות = 220          22 כפול 10 = 220

22 אותיות, כל אות שער (עשר) אלף ראש ליחידות לעשרות למאות ואלפים … עשר ספירות ..

image

אישים (איש מול איש, 311 אלכסון מימין 311 אלכסון משמאל)

פירמידת אותיות העברית עומדת על בסיס שתי מערכות כ"ב בכפולת עשר (220 + 220)

תורה = רצוא ושוב             (לב – 32  = כ"ב + 10)  ואם רץ לבך שוב אל המקום … והחיות רצוא ושוב

 

רצוא (297 אורך אלכסון)

ושוב = שדי  = 314  (3.14 – פיי – מקדם לחשוב מידות מעגל)

רצוא ושוב = 297 + 314 = 611 = תורה

image

רצוא – אורך אלכסון ברבוע 21 הצירופים האפשריים

כל אות אפשר לצרף 21 פעמים, עם 21 האותיות הנותרות …. לדוגמה, אות א ניתן לצרף עם 21 אותיות נוספות

במקרה זה אנו מגלים כי "רצוא" הוא אורך האלכסון

רצוא ושוב = מטטרון = שדי    איש = אלכסון ברבוע (שאורך צלעו = כ"ב כפול עשר)

 image

image

image

רצוא ושוב = תורה (רצוא – קוטר 21 אותיות ….21 צירופים אפשריים לכל אות ואות…. משמר 21 צרופים

שטח רבוע (297 כפול 297 ) = ערב, עבר, רעב……..- רצוא כפול רצוא = 297 כפול 297 = 88,209 = 297= רצוא

image

באיור מעל, שים לב למילה "אדם" = 45 ביחס למילה "איש" 311

אָנָּא, בְּכֹחַ    אב

image

אנא בכח –   א ב   כ"ח (28)  מתייחס לשם מ"ב               מ"ב (42) שמות נובע מפסוק בראשון בתנ"ך…..

אָנָּא, בְּכֹחַ גְדֻּלַּת יְמִינְךָ תַּתִּיר צְרוּרָה:           (אב"ג ית"ץ)
קַבֵּל רִנַּת עַמְּךָ, שַׂגְּבֵנוּ, טַהֲרֵנוּ, נוֹרָא:           (קר"ע שט"ן)
נָא גִבּוֹר, דוֹרְשֵׁי יִחוּדְךָ כְּבָבַת שָׁמְרֵם:           (נג"ד יכ"ש)
בָּרְכֵם, טַהֲרֵם, רַחֲמֵי צִדְקָתְךָ תָּמִיד גָמְלֵם:           (בט"ר צת"ג)
חֲסִין קָדוֹשׁ, בְּרוֹב טוּבְךָ נַהֵל עֲדָתְךָ:           (חק"ב טנ"ע)
יָחִיד גֵּאָה, לְעַמְּךְ פְּנֵה, זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתְךָ:           (יג"ל פז"ק)
שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ, יוֹדֵעַ תַעֲלֻמוֹת:           (שק"ו צי"ת)

     יום  = 56 (לאור קרא יום, מאורות ביום רביעי)               אדם וחוה = 70   (שבעים = כתב)

image

image

image

image

 

רצוא = 297 (אורך אלכסון 21 אותיות, 21 צרופים )  איש = 311 (אורך אלכסון של כל כ"ב אותיות)

תבנית רך (220) כאשר מכילה את גודלו היחסי של כדור הארץ (12,727 ק"מ) מראה מהיכן נובע גודלו של הירח.

 חיבור טבע בטבעו, עצמו בעצמו, "אנדרוגינוס" , כדור הארץ יולד את הירח….מרחם וירטואלי במרחב..

 image

היחס בין הירח (שקוטרו בערך 3,500 ק"מ) לכדור הארץ (קוטרו 12,727 ק"מ) כיחס הכדור במרכז האיור (בכתום)

לכדור הגדול (באפור) תמונה זו נכונה וזהה גם אם תסובב ב 90 מעלות….יש לזכור כי במערך זה "איש" = אלכסון

image

מסתבר כי חלוקת המעגל לתשעה חלקים – על פי שיטתו של לולו רמון, נכונה בראש ובראשונה לגבי – 27 אותיות העברית, ומסבירה את הגימטרייה המיוחדת של כל אות …. 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

כאשר נשתמש במידת כדור הארץ (בקנה מידה של 1 : 100, ז"א אחוז……אחוז = כ"ב) נגלה כי מערך זה מניב כ"ב, ומסביר מהו גלגל (66 ) בעברית כב+כב+כב = 66

חלוקת השלם לתשעה חלקים

מאפשר לסדר את 27 אותיות העברית (כ"ב אותיות יסוד + 5 אותיות סופיות) בשלשה מעגלים (9 אותיות במעגל)

באופן המביא לביטוי את סיבת ערכן של האותיות בגימטרייה

image

א         ב         ג        ד         ה       ו        ז         ח         ט

1          2         3       4         5       6       7        8          9

י           כ         ל       מ         נ        ס       ע        פ          צ

10       20       30      40      50     60      70      80       90

ק          ר        ש       ת        ך      ם        ן         ף         ץ

100    200    300    400    500   600    700    800     900

איק    ברך   גלש    דמת     הנך     סום     עזן     חפף      טצץ

111   222    333   444     555    666    777    888     999

image

image

image

image

 

image

image

image

 

image

image

image

 

image

 

image

image

image

image

 

image

image

image