" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

" אלף " אות ומידה טבעית (אלהית)

image

אות "אלף" (כפי שיובהר בהמשך) מבטאת את רעיון אחדות הכול… מגלה מקור משותף לשפה העברית וחשבון, לספירה עשרונית וגיאומטריה, למידות ומילים ומשמעות, ובנוסף, מצביעה על קשר בין חוקי טבע – מידות הטבע ומושגי הקדושה.

מאמר זה יבאר אות "אלף" כצורה, כמספר, כמידה וכרעיון טבעי הצופן משמעויות רבות לגבי הספירה העשרונית, לגבי מבנה העולמות (שמים וארץ) לגבי השם המפורש, לגבי אופן חלוקת השלם (לחצי, שליש, רבע, חמישית וכו). ולבסוף, נראה כיצד מעידה "אלף" על מעלותיו של כדור הארץ (אורך כל מעלה בהיקף הפלנטה = 111 ק"מ = אלף בגימטרייה)

ראשי פרקים

1 – "אלף" וספירה עשרונית

2 – "אלף" כמידה בגיאומטריה

3 – "אלף" השלם וחלקיו 

4 – "אלף" –  המקור הצורני של האות 

5 – "אלף" – והשם המפורש 

6 – "אלף" – אורך בק"מ של כל מעלה בהיקף כדור הארץ

7 – "אלף" – צרופי אותיות ומשמעות

כפי שנכתב במאמרים קודמים, העברית זו השפה הקרובה לשפה האוניברסאלית המקורית, שפת הבריאה. בניגוד לשפות אחרות הסוד בשפה העברית טמון באותיות. שלא כמו באנגלית, לדוגמה, בה איי נשמע ונכתב כפי שמבוטא ואין לאות שם, כנ"ל בי נשמע ונכתב כפי שמבוטא ואין לאות שם, כנ"ל סי די אי אף וכו … בעברית כל אות אמנם מבוטאת, אך היא גם בעלת שם. לכל אות בעברית יש שם מצירוף אותיות אחרות,  א = אלף, ב = בית, ג = גימל וכו.

בנוסף, לכל אות בעברית יש ערך מספרי (מילים הן סכום גימטרי של כל האותיות במילה). והמספרים כולם כלולים באחד (או לכל היותר בסדרת הספרות מאחת עד עשר). שיטת הספירה העשרונית מכילה את השלם וחלקיו, ספירה עשרונית היא מחזורית, והסדרה העשרונית מתפתחת וגדלה בדומה לפרקטל.

כ"ב אותיות יסוד מתחילות ב אות אלף, להלן פירוט הרעיונות בראשי הפרקים לעיל

1 – "אלף" וספירה עשרונית

א = 1         אלף בגימטרייה = 111          אלף   = א + ל + פ  =  1 + 30 + 80  =  111

1 יחידות 1 עשרות 1 מאות = 111 = אלף

אות אלף – אחת מכ"ב אותיות יסוד בעברית, אות ראשונה, שומרת ומכילה את שיטת הספירה העשרונית – 1, 10, 100, 1000

ספר יצירה מתאר בריאה באמצעות כ"ב אותיות יסוד ועשר ספירות, ז"א, באמצעות השפה ועל בסיס שיטת ספירה עשרונית. חשבון מספרים לפי בסיס עשרוני, בכפולות עשר, מוטבע ומצוין באות הראשונה בעברית – "אלף" בגימטרייה = 111 מספר זה מעיד על האות אלף שהיא 1 ראש ליחידות, היא 10 ראש לעשרות, היא 100 ראש למאות  … אלף = 111

ובנוסף אלף בניקוד סגול = 1000

אלף = אות ומספר    א = 1    אלף = 111     אלף = 1000

אלף = מידה עשרונית המצביעה על שיטת ספירה עשרונית

————————–  ——-  ——

2 – "אלף" כמידה בגיאומטריה

אלף זו גם מידה  (111) בגיאומטריה 111 הוא אורך אלכסון בחצי רבוע עשרוני 100/100  (או בקובייה) (ראה איור)

 image

אלף (111) מתגלה כמידה, כאלכסון בחצי רבוע עשרוני (100/100) במערך זה מתגלות מידות נוספות כגון – כ"ב 22, דם 44, יהוה 26, גלגל 66, בינה 67, עד 74, נכון 126, (גיאומטריה זו גם מבהירה כיצד 50 שערי בינה קשורות לשפה העברית ל- 22 אותיות (כ"ב אותיות יסוד) ולשרש דמיון (כ"ב + כ"ב= דם= 44) המידות מתגלות כצלעות במשולש ישר זווית 22, 44, 50 (איור)

אלף  111 (ראה איור) זו מידה (אלכסון) בחצי רבוע עשרוני … 100/100 (חצי הרבוע הינו מלבן – 50/100

 image

image

  (כ"ב + כ"ב= דם= 44) המידות מתגלות כצלעות במשולש ישר זווית 22, 44, 50

פדה + כ"ב = אלף      

פדה שרש פדיון, במובן פדיון בכורות. היות ונברא הן כ"ב אותיות, (סכומן הגימטרי = נברא = 253), מובן המילה פדה בהקשר לבכור הוא כפדיון החכמה (ספירה שניה) שהיא בכורו של כתר (ספירה ראשונה), ז"א חכמה היא פרי ראשון של כתר, והקרובה אליו ביותר, לכן נקראת בכור, קרבתה כמספר 2 אל מספר 1

גם המילה בינה = 67  מופיעה כמידה (איור מעל)   בינה + דם  =  67 + 44  =   111 = אלף

בינה + כ"ב + כ"ב = אלף

אלף מרמזת על פדיון ה – חכמה ( פדה + כ"ב = 89 + 22 = 111 = אלף)

 פדיון כ"ב האותיות, פדיון השפה (שאותיותיה נבראו בחכמה, בספירה שניה, 32 נתיבות פליאות חכמה, פדה מרמז על פדיון החכמה מהשכל, ע"י לימוד והבנה של כ"ב האותיות בדרך החכמה

אלף מכילה בינה  67 זו מידה ברשת "אלף" (ראה איור ) ( בינה + כ"ב + כ"ב =   67 + 22 + 22   = 111  = אלף)

כל המידות האלו מרכיבות את רשת אלף ברבוע העשרוני, הן מדידות ונוכחותן מציינת ומעידה על קשר משמעותי בין המילים

 ————————–  ——-  ——

3 – "אלף" השלם וחלקיו

אלף מורה על אחד שלם ובאותה מידה על אופן חלוקת השלם. (ל – 2, 3, 4, 5, 6, 8,)

            

 image

 

איור – רשת (הווקטורים) ברבוע 100/100 מתקבלת מ – 8 אלכסונים במידת אות אלף, כלומר, באורך 111. רשת זו מגלה,    גם את אופן חלוקת השלם לחצי, שליש, רבע, חמישית וכו

 

image

image

אלף   אחד

אלף – כאמור יוצרת רשת קווים באורך 111 המחלקים רבוע עשרוני 100/100

א = 1

אחד = 13

13 = מידה קיימת ברשת, באיור- מודגש בסגול (המידה מציינת מרחק (היטל על ציר)בין נקודות חיתוך/הצטלבות הקווים)

 image

————————-  ——-  ——

4 – המקור הצורני של אות  "אלף"

צורת אות א בכתב עברי קדום נובעת מאותה סכמה גאומטרית של האות המרובעת.

 image

כתב עברי קדום

image

אות א היא סמל, מספר ומידה גיאומטרית טבעית. (111)   צורת אות א נובעת מרשת (גריד) גיאומטרי, שהוא הבסיס לחישוב, למציאת מידות ויחסים בין שלם לחלקי השלם (חצי, שליש רבע וכו)

אלף = אחד שלם ומקור הכפל והחלוק.

אלף =אחד המעיד על שנים (מעלה מטה)מציין נקודות חלוק ל 2, 3, 4, 5, 6, 8 (אלף מתגלה לראשונה כמידה ברבוע 100/100)

אלף = אות ומספר    א = 1    אלף = 111     אלף = 1000

אלף = מידה ( 111 = אורך אלכסון בחצי קוביה 100/100  ראה איור מעל)

אלף = מידה עשרונית המצביעה על שיטת ספירה עשרונית

 image

אלף  –  בגיאומטריה

צורת האות – א – בכתב עברי קדום, נובעת מאותה סכמה גאומטרית של האות המרובעת.

אותיות הן סמלים, צורות גיאומטריות המצוירות במישור, משורטטות על פני שטח דו ממדי.

 שטח זה יכול להיות לוח, נייר, קלף עור פפירוס, קיר או רצועת החול בחוף על שפת הים…

שטח (גיאומטרי) ראשוני בסיסי צורתו רבוע, רבוע הוא שטח בו האורך והרוחב שווים.

הרבוע המיוחד ממנו נובעת האות אלף, מידותיו הן 100 אורך, 100 רוחב.     שטח הרבוע 10,000  – רבבה.

 אלף =  111         א = 1

אות אלף בגימטרייה,   א + ל + פ  = 1 + 30 + 80 = 111

אלף = 111 = אורך אלכסון בחצי רבוע (ראה איור)

 image

אלף = 111 אורך אלכסון (הנמתח ממרכז כל צלע ברבוע, אל שני קדקודים נגדיים)

רשת פנימית מצלעות שמידתן אלף 111,  כ"ב 22, דם 44, יהוה 26, גלגל 66, בינה 67, עד 74, נכון 126

 רבוע 100/100 (וחלוקתו הפנימית) מסתמן כמקור הצורני של אותיות העברית בכתב עברי עתיק ובאותיות מרובעות

 

 image

image

image

111 , מידה שנובעת מספירה עשרונית, מידה טבעית שקיימת במתמטיקה וגיאומטריה.

הצורה הגיאומטרית של אות אלף נובעת מחלוקת רבוע 100/100,  אך בראש ובראשונה נובעת מהספירה העשרונית

אלף = אות, מספר, מידה

להלן דוגמא לכתב עברי עתיק בדומה לכתב פיניקי לעומת אותיות עברית מרובעות (ראה אות א)

 image

image

 איור – ה – צורת אות ה"א (באמצע) בכתב עברי קדום, מראה חלוקת צלע הרבוע לשלשה חלקים שווים (דרך למציאת שליש)

 image

האיור מעל – ממחיש את המקור הצורני של אות א , אך סבכה גיאומטרית זו חושפת אמיתות נוספות ….

כגון

כיצד מחולק השלם לחצי לשליש וכו. על פי מערך ווקטורים (קווים) המתקבל ברבוע עשרוני, קווי הרשת נחתכים ומתקבלים במידות אורך שונות  10, 20, 30, 40, 50, 60, עד 100 – שיטה למציאת חצי שליש וחמישית וכו באמצעות גיאומטריה. המידה 33.333 למציאת שליש, 20 למציאת חמישית, ומידות בעלות משמעות פרוזאית ומובן .. דם, בינה, אלף, פדה, כ"ב, הבל, צד.

 כאשר מתגלה אות אלף ברשת הגיאומטרית (המבוססת על ספירה עשרונית) מתגלה גם מקור כ"ב אותיות יסוד, בינה, פדה.

הנתונים המספריים המתגלים בסבכה גיאומטרית זו המבוססת על שיטת ספירה עשרונית (100,100) – מרמזים על אמיתות גדולות בהרבה מאלו הנראות לעין.

רשת גיאומטרית ברבוע עשרוני (100,100) משמשת מקור משותף לאותיות, מידות ומילים ( המתגלות מתוך סבכת- מערך וקטורים פנימי) אך ניתן להסיק מסקנות מרחיקות לכת וכוללניות גם מתמצית הנתונים המספריים המתגלים,  והנרמזים

מהו מובן המילה "פדה" ?

ספירה ראשונה היא כתר. בכורו של כתר זו ספירה שניה הנקראת "חכמה", פדיון בכורות הוא פדיון החכמה, כלומר הוצאת השכל מהכח אל הפועל, בעזרת השפה, כ"ב =22  פדה = 89 ..  כ"ב + פדה = אלף   22 + 89 = 111 = אלף  (ראה מידות באיור)

בינה + כ"ב + כ"ב   =  אלף =  בינה + דם    צד = 94 (שני צדי הלחת)  גלגל 66    אלף  111  פדה 89  בינה 67  כ"ב 22

 image

בנוסף, ניתן לראות כיצד נעשית חלוקה לחצי, לשליש, לרבע, לחמישית, לשישית, ולשמינית – השלם וחלקיו.

 image

אות אלף – מצביעה על שיטת ספירה עשרונית ומחברת בין שפה, חשבון, גיאומטריה ומידה,

 image

            ————————–  ——-  ——

5 – "אלף" – והשם המפורש 

אלף מכילה (בצורתה – י ו י ) את השם המפורש, יהוה = 26   ומעידה על מציאות שתי הוויות, עולם עליון ועולם תחתון

אלף – מכילה אותיות השם המפורש    יהוה  =  26

נרמז בצורתה י למעלה י למטה ובאמצע ו,         יוד ואו יוד,             10 + 6 + 10  =  26

א  –  אחד (אחד + אחד = 13 + 13 = יהוה = 26) חצי + חצי = שלם  (השלם בחצי והחצי בשלם) יה = יו"ד ה"א = 26 = יהוה

גיאומטריה זו (התשתית הצורנית לאות "אלף" ) מכילה זוויות של 26 מעלות (יהוה = 26) במשולש עם צלע 22 ( כ"ב )   

  א  –  אחד (אחד + אחד = 13 + 13 = יהוה = 26) חצי + חצי = שלם השלם בחצי והחצי בשלם, יה = יוד הא = 26 = יהוה

  ————————–  ——-  ——

6 – "אלף" – אורך כל מעלה בהיקף כדור הארץ (111 ק"מ)

 אלף נמצאת במידת כדור הארץ (אורך כל מעלה בהיקף כדור הארץ = 111 ק"מ).

אלף = 111  = אורך כל מעלה על היקף כדור הארץ = 111 ק"מ … ( 111 = 360 : 40,000 )

111 ק"מ כפול 360 מעלות = 40,000 ק"מ

      image

איור מעל – כדור הארץ (במידותיו במציאות, קוטרו 12,727 ק"מ) מכיל את הספרה העשרונית (נובע ממנה) ומשמרה בהיקפו.

היקף כדור הארץ כהיקף רבוע שאורך צלעותיו 10,000 ק"מ (עשרת אלפים קילומטרים) (במישור המשווה הרבוע מודגש בירוק).

היקף הרבוע (הפנימי בירוק) זהה להיקף הכדור = 40,000 ק"מ

 קוטר כדור הארץ      12,727 ק"מ =  3.142857  :  40,000

אלף = 111 = אורך כל מעלה בהיקף כדור הארץ – 111 ק"מ

     image

 צילומי אויר – פתחים באנטרטיקה (בנקודת הציר הדרומי של כדור הארץ) – צירים (ווקטורים) בגיאומטריה הם אמת שימושית, פונקציונלית, גיאומטריה אינה תיאוריה אלא בסיס למכניקה וטכנולוגיה – מערכת צירים להעברת כוחות, אינפורמציה או תנועה, גיאומטריה היא בסיס למכניקה טבעית והיא באה לביטוי במרחב, קובעת חוקי טבע, מהווה תשתית ומצע המאפשר קיום וזרימה.

 image

איור למעלה: אלף = 111 אורך אלכסון בחצי רבוע 100/100.

 אלף (111) על פאת קובייה יוצרת זווית 26 (יהוה) 53 גן

             image

אלף = אות, מספר, מידה

 "אלף" – 111 , קיימת ונוכחת במידתו הטבעית של כדור הארץ  

      ————————–  ——-  ——

7 – "אלף" – צרופי אותיות ומשמעות

אלף היא פלא –  כך מובן גם על פי ספר יצירה (הנפתח במשפט)

א) בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה .. צבאות … את עולמו

שלשים ושתים (משמעותו ל"ב) 32  = 22 + 10 = כ"ב אותיות + 10 ספירות

נתיב = סבת … (העילה, הסבה, המסבב …)

פליאות = אלף תיו

פליאות = אלפי תו = בתפילה ….

צבאות    צבא אות (אות בצבא .. שלו)

"אלף" = אות בצבא האותיות, צבא אות

          ———————  ——-    ——-

 

הקובייה – אלף,  בית ….

 

לשיטת הספירה העשרונית מידות עשרוניות. היחידות- מאחד עד עשר, העשרות- מעשר עד מאה, והמאות ממאה עד אלף.

אחד, עשר, מאה, אלף … 1, 10, 100, 1000

הספרה הראשונה "אחת" = אות ראשונה "אלף" (מבארת וקובעת את שיטת הספירה העשרונית כשיטת ספירה טבעית).

א = 1        אלף =  111         אלף = 1000

באיור ניתן לראות רמז למיקומה הגיאומטרי של מידה באורך 111, באורך אות אלף 111 (מידת אלכסון בחצי רבוע 100/100)

אלף = 111 = אורך אלכסון במשולש ישר זווית שצלעותיו הישרות באורך 100 ו – 50

אלף = 111.8 = שרש 12500 ( 100  ברבוע + 50 ברבוע)

אלף = 111 רומז על ספרה אחת כראש ליחידות, ראש לעשרות, ראש למאות וראש לאלפים….וכן הלאה…

סיפרה 1 אות א  – בשמה של האות אלף ובערכה הגימטרי, טמון הרעיון העשרוני.

אלף אם כך מבטאת את הקשר הגיאומטרי והחשבוני… בין אותיות מספרים ומידות במרחב התלת ממדי הנמדד בספירה עשרונית.     אלף מתגלה כמידה בגיאומטריה בסיסית.

ספר יצירה, כפי שיוסבר בהמשך, מתאר גם הוא מבנה מרחבי בצורת קובייה

 image

image

איור מעל- גיאומטריית הרבוע או הקובייה, בהקשרה לרעיון השילוש (שלש קוביות/רבועים) ובגימטרייה – ישו =  316

316 = ישו = שרש מאה אלף = שרש 100,000 = אורך אלכסון (במנסרה) או במלבן הבנוי משלשה רבועים 100/100

 באיור למטה, גיאומטריה מספקת רמז ברור גם לגבי מקומה ומקורה של אות ב (שורש 170,000) בית =  412   170=ענן

 image

בית =  412     (412 = שרש 170 אלף)  אלף = 1000     ענן = 170    מקדש = דמת = מדת     אחת = הקדש 

שרש 170,000 = 412    בית מקדש (בית מדת) מכוסה אלף ענן,  אלף=1000  ענן=170  (בית = שרש של  1000 כפול 170 )

image

צורת אות אלף בכתב מרובע , האלכסון נמתח בין קדקודים נגדיים בזווית של 45 מעלות (אדם = 45,   איש ואשה ברא אתם ויקרא שמם "אדם")   צד = 94  (שני צדדים, משני צדי אות אלף)   עד = 74 ( עד, דע, למד)

 image

   3  זוויות בכל משולש צדדי, הן :    אדם = 45     יהוה = 26      חק = חצי = חנן = 108     

 צד = 94 (שני צדי הלחת)       עד = 74 (ארון עדות)     גל = 33    גלגל = 66    גל גלגל = 99

image

אלף – 45 מעלות, 45 = אדם, איש אשה (א יש, א שה)

image

126 = זוית ראש = נכו"ן  או כונ"ן

 image

טבעת חיצונית ברוחב "אלף" 111       (איור– טבעת חיצונית ברוחב 111 מודגשת בכחול)

אלף + שמו = חתן     טבעת "אלף" 111  (בכחול)     טבעת אלף – רדיוס חיצוני "חתן" = 458  רדיוס פנימי "שמו"  = 346

100, 200, 300, 400, 600, 900,

 

טבעת ברוחב 111 מתקבלת באופן טבעי ממערך גיאומטרי דינמי המתחיל במעגל (רדיוס = 100)  להלן שלב אחר שלב –

 image

image

המשפט "כאשר עלה ברצונו …"  יובן כאשר נזכור כי… רצון = שמו = 346 …מוטיב מרכזי, מידה בגיאומטריה שמניבה "אלף"

 image

image

image

 

איור- שני רבועים אורך צלע 86 = אלהים = הטבע.  מעליהם משולש חכמה 73 בצדיו יום, לילה– צלע ויתר במשולש צהוב …

 image

כתר – חכמה בינה – יום לילה – אלהים הטבע  – איור גיאומטרי טבעי אורגני מתמטי אמיתי במדותיו – מסביר מונחי יסוד

.

 image

  אלף = 111          גלגל =  66                    70 פנים לתורה – רבוע עליון 70/70

image

אלף = 111   (מכתב אלהים משני צדי הלחת…צד = 94)  47 + 47 = צד = 94         47 + 47 + 47 = אלף = 111

 image

– כדור הארץ (למרות היותו השלישי) הוא הגדול מבין ארבעת כדורי החומר (הפלנטות) הקרובות לשמש