" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

אחד

באמצעות גימטרייה ניתן לחשב אותיות ומילים, להרחיב משמעות, למצוא קשרים למילים נרדפות ולהבהיר רעיון מרכזי  ב "ספר יצירה" המתאר שלם אחד, ומעשה בריאה באותיות וספרות, בשלשים ושתים נתיבות: כ"ב אותיות ועשר ספירות (22  + 10  = ל"ב = 32 נתיבות)

הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר – קהלת ג' כ'

אחד

לפי חשבון עברי, "הכל" טמון באחד או בעשר ספירות המתארות שלמות של אלהים "אחד"

הכל הולך אל מקום אחד

הכל = 55 = נ"ה,  חצי המילה שכינה, שכ"י + נ"ה

image

"הכל" ניתן לחישוב ואפשרי להבנה באמצעות מספרים, אותיות ומילים. באמצעות העברית.            שפה = שכינה

בגימטרייה, המילה "הכל" = 55 = נ"ה  (חצי שכי"נה) "הכל" נמצא בחצי כפי ש"הכל" נמצא בשלם

הכ"ל, כל"ה, הל"ך, לכ"ה              ה + כ + ל  =  30+20+5  = 55 = נ"ה

55 הוא "הכל" למרות שהוא מייצג רק חצי (נ"ה מתוך המילה השלמה "שכי"נה) אולם, חצי הוא גם "הכל", ז"א סכום עשרה.

שים לב, סכום כל עשרת הספרות הראשונות, להלן:

 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 = נ"ה= הכ"ל = 55

הכ"ל = נ"ה = חצי המילה שכי"נה (שכי + נה) נמצא בחשבון רגיל כסכום המתקבל מחיבור עשר ספירות. חיבור "הכל".

הכל נמצא בעשר כפי שעשר נמצא באחד. אחד בעצם הוא "הכל", הכל מתחיל ממנו ומסתיים בו, אחד עומד בראש ובסוף.

1

1+2= 3

1+2+3 = 6

1+2+3+4 = 10

1+2+3+4+5 = 15

1+2+3+4+5+6 = 21

1+2+3+4+5+6+7 = 28

1+2+3+4+5+6+7+8 = 36

1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55      = נ"ה = הכ"ל = 55

"הכל הולך אל מקום אחד" היות ו "אחד" עומד בראש יחידות, בראש עשרות, מאות, אלפים ורבבות.

יחידות מתחילות באחת ומסתיימות בעשר, שים לב ש"אחד" עומד בראש המספר עשר         10

עשרות מתחילות בעשר ומסתיימות במאה, אחד עומד בראשה של מאה                           100

מאות מתחילות במאה ומסתיימות באלף, אחד עומד בראשו של אלף,                              1000

אלפים בכל מקרה מתחילים מאלף, והרי אלף הוא אחד.     א = 1       אחד = א = אלף =  1,000

1     10     100     1,000    10,000    וכך בעברית אחד הוא גם אות אלף, א = אלף = 1 = אחד

עשר הספירות מכילות "הכל" תחילתן בספרה 1 אחת וסיומן במספר 10 עשר.

הכל = נה = חצי המילה שכינה, אך כפי שציינו "השלם נמצא בחצי" כפי ש "החצי נמצא בשלם"

"לא ירדה שכינה מעשר" היות ו "שכינה" נמצאת במספר 10.

שכינה – היא סכום כל עשר הספרות ברבוע, להלן :

1 ברבוע =           1

2 ברבוע =           4

3 ברבוע =           9

4 ברבוע =          16

5 ברבוע =          25

6 ברבוע =          36

7 ברבוע =          49

8 ברבוע =         64

9 ברבוע =        81

10 ברבוע =      100          1+4+9+16+25+36+49+64+81+100= 385 = שכי"נה = שפה = עשיה

סכום התוצאות = 385 =  שכינה = 300 + 20 + 10 + 50 + 5 = 385 = עשיה

עולם "עשיה " = עולם שפה = 385

שכינה (385)מתגלה במלואה בספירה עשירית, בעולם שפה, עשיה (רביעי מתוך 4 עולמות אבי"ע).

לסיכום, עשיה= שכינה = שפה = של הכל = של נ"ה = הכל שכ"י = שכינה = 385

בסמוך למילים אלו שערכן 385 , בסמוך למילה "שפה"= 385 נמצאת המילה "לשון" = 386

לשון= שפו = 386 = דוד בן ישי = 14 + 52 + 320 = גדול משוררי השפה העברית, מחבר ספר תהילים

אם כך, שכינה = שפה = עשיה = 385

לשון = 386 = שפו = דוד בן ישי

ברית "מילה" וברית "לשון",  מילה = פה = 85,  ברית באמצעות השפה העברית , ברית פה ולשון, קול ורוח ודיבור.

הברית שכרת אלהים עם אבות עם ישראל קשורה ב – בברית שפה, ברית לשון, ברית פה וברית מילה.

המילה "מילה" = פה = 85

המילה "לשון" =386 =  "אש + פה" = היות וקול אלהים מתוך האש.

רוממנו מכל "לשון" והכוונה עד השמים, היות "שמים" (390 ) מעל לשון (386) מקיפים את ה "ארץ" היא החכמה.

נחזור לאחד = אלף

הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו,

אלפים ורבבות מתייחסים ל "אלף" ו "אחד" מהיות "אחד" ראש למספרים כולם, ליחידות, לעשרות, לאלפים וראש לרבבות.

הכל הולך למקום אחד היות והספרה אחד היא גם האות אלף  = א = 1                                       ואחד הוא גם המספר אלף = אלף = 1,000

———————————-   ——–

הערה ואיור:

 image

שיטת הספירה העשרונית מוטבעת (משרש טבע) במידות הפלנטה. היקף כדור הארץ, 40 אלף קילומטרים, זהה להיקף רבוע שאורך צלעו מידה עשרונית: 10,000 ק"מ / 10,000 ק"מ, רבבה     (קרא מידות דביר…. ראה סרטים בגיאומטריה…)

————   —————————–

הכל הולך למקום אחד    1 = א      אלף = איק = 111

איק= 111 = אלף, נחשב בכמה אופנים:

 אלף = אחד, א 1 +ל 30+ פ 80=1+30+80=111= איק = סכום טור ראשון מימין,

             איק = 111= אלף      א 1 +  י 10 +  ק  100 =   111

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

10

20

30

40

50

60

70

80

90

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

סה"כ

———————-

———–

——–

——-

—————-

——

——

——

איק

ברך

שלג

דמת

הנך

סום

עוז

חפף

טצץ

111

222

333

444

555

666

777

888

999

1000 = אלף (נקוד סגול)

image

אלף= איק = 111 = סכום טור ראשון.

אחד מכיל את כל הספירה העשרונית: אחד, עשר, מאה, הכל הולך למקום אחד, מאחד עד אלף וחוזר חלילה…

התנ"ך נפתח באות ב, שרש המילה ברכה

ברך 222, סכום טור שני. ברך, ברכה, ברכות חשובות בתנ"ך, לכבודן נפתח הספר באות ב "בראשית"

ברכה שבתורה = בראשית ברכה

הברכות מצטברות, וידיעתן מקרבת אדם לדמת אלהים.    ברך + ברך = דמת

שבע ברכות = 372 שבע + 628 ברכות = 1000 אלף

"נעשה אדם בצלמנו כדמתנו" צלם ודמת אלהים (בין השאר) הכוונה לידיעת הברכות. את היכולת לברך רוכשים ע"י לימוד והכרת דרכי האל, שפתו ושמותיו. ברכותיו נאמרו בעברית.

ברכה קשורה לזכרון   זכר = ברכה

זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת, לְקַדְּשׁוֹ.  זָכוֹר אֶת-הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים, זכור, את-הדבר, אשר ציווה אתכם משה עבד-יהוה,

זכר לעולם בריתו;

ברכה = זכר

בין המילים: שפה (385) לשון (386), לבין- שמים (390), נמצא "חפש" (388) בחירה חופשית.

חפש = 388  (יציאה מעבדות לחרות)

צדק צדק תרדף, למען ירשת את הארץ

חפש = 388 = צדק + צדק

(צדק צדק תרדף, למען ירשת את הארץ) צדק = 194 אם כך "צדק+צדק" =חפש= 388

למען ירשת את הארץ, הארץ במובן "החכמה"

המילה "עשיה" מכוונת למעשה, ישנם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. (ראה מאמר….)

הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר – קהלת ג' כ'

וייצר אלהים את האדם עפר מן האדמה (מן התחתונים) ויפח באפו נשמת חיים (מן העליונים)

השפה העברית נמצאת בלב. בלב היא בבל, ממנה צמחו שבעים לשונות, בבל = בלב.

שבעים = כתב  = 422

אם כך, שפה, כתב ועין (ע = שבעים = 70, עין = 130 = סלם) כל אלו נמצאים בלב ובנפש.

ע= 70 = סוד = יין (ראה מאמר……..כרם היה לשלמה)

נבלה את שפתם היות ובלב נמצאת הנפש, בלב מתנהלת מלחמה בין שני הפכים: שקר ואמת, חיים ומות (ביד הלשון) וכו. הדם נמצא בלב, דם (אב+אם) דמיון, דמת, אדם, אדמה, מדמה, אדום (באנגלית דמון) לב מקור הדם, לב כמלך במלחמה.

לב הוא גם שרש לבנה, ל"ב נ"ה

לב = 32   נה= 55  (32+55= 87 = החכמה)

32 שלשים ושתים נתיבות פליאות  חכמה = 22 + 10 = ל"ב

כ"ב אותיות ועשר ספירות הן 32 נתיבות פליאות חכמה, המתגלות באמצעות שפה,  שכ"י + נ"ה

באופן כזה, כפי שהודגם, ניתן לחשב ולהבין בדרך "פשט" מה הן דרכי בחינת אותיות ומילים, ומדוע חשבון הוא אמצעי לפיתוח החשיבה, בעברית.

המסך האחרון בין שפה לבין שמים, הוא המספר 389 = "פשט" או "טפש" או "שפט" או "שטף" ולפיכך, לעת עתה, נעצור את המבול והשטף בכדי שלא יטבע הקורא החדש בים הסכלות, ובהנחה שקורא מנוסה דווקא ישכיל, ואולי יבחין בתחילת אור פשוט זוהר אחד. נסתפק בהבנת עקרונות ונחזור למספרים קטנים, 1 עד 10 , נחזור לראש המאמר ולמילה "אחד"

האות "אלף" = נובעת מספירה עשרונית    אלף = 111 = נמצאת כמידה בקובייה שצלעה 100 ראה שרטוט להלן:

 אלף=111= יתר משולש ירוק שצלעותיו הישרות 100 ו- 50, במילים אחרות: יתר במשולש שצלעותיו מטר שלם וחצי מטר

 image

שים לב

מקור שורש 2 = 1.414= אלכסון פאת קובייה שצלעה מטר אחד (מתייחס לשטח, נובע משני מימדים – אורך רוחב)

מקור שרש 3 = 1.732 = אלכסון פנימי בין קודקודים נגדיים בקובייה שצלעה מטר (נפח, 3 מימדים- אורך, רוחב וגובה)

 image

הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר

הכל = האדמה

בְּזֵעַת אַפֶּיךָ, תֹּאכַל לֶחֶם, עַד שׁוּבְךָ אֶל-הָאֲדָמָה, כִּי מִמֶּנָּה לֻקָּחְתָּ:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

10

20

30

40

50

60

70

80

90

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

סה"כ

———————-

———–

——–

——-

—————-

——

——

——

איק

ברך

שלג

דמת

הנך

סום

עוז

חפף

טצץ

111

222

333

444

555

666

777

888

999

1000 = אלף (נקוד סגול)

הוסף תגובה
שם:
דואר אלקטרוני:
הודעה: