" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

צסטהדרון – שעור קצר בגיאומטריה מרחבית חלק א'

הקדמה


מאמר זה יעסוק בגיאומטריה עברית, אך יחל ביחס המיוחד בין אותיות עברית למספרים, בין שפה וחשבון.

בשפה העברית שני מרכיבים שונים אך בעלי תכונה משותפת (כ"ב אותיות ועשר ספרות) אותיות ומספרים חשובים במידה שווה, מכיוון שהם חולקים משמעות, ערך מידה או משקל וכל מרכיב עוזר להסביר את משנהו, מילים אחרות, מספרים מסייעים להבנת משמעות מדויקת של כל מילה, ובאותה מידה אותיות ומילים מסתכמות כמספר משקל או מידה. יש תלות ושיתוף פעולה בין אותיות ומספרים, ושניהם עוזרים לאדם (חושב דובר קורא כותב עברית) להבין משמעות נוספת מעבר לפשט האסוציאטיבי או הסיפורי שבתורה, לגבי מהות האל או הבריאה. אלו ניתנים להבנה חדשה (כמתחייב וכמובן בעליל מהמונח הקבלי – פרד"ס). באמצעות חישובים, מדידות ומחקר לינגוויסטי, חשבוני וגיאומטרי מתבהר כי האותיות הן מתמטיות במהותן, מיסודן. אותיות ומילים הם מספרים ומידות, כך גם שמות האל והאותיות המרכיבות אותם….

רעיון נוסף בתורת הקבלה הנבואית, הוא שכל התורה עוסקת בשמות האל ושהדיון הפנימי נותר בתחום הבלשני. השיח בין אותיות למספרים סמוי מהעין במבט ראשון אך מובנה מדעית, ניתן לזיהוי וחישוב ונמצא ביחס בין אותיות למספרים.

כל שנברא – אותיות ומספרים …אלו הכוחות הברואים וכל השאר (הריבוי) הוא תוצאה של צירופים.

אי לכך, מונחים בקבלה אינם מתייחסים לאדם באופן אישי, רגשותיו, דמיונותיו, דעותיו ומחשבותיו…שהרי אלו אישיים מתחלפים ושונים בין אדם לאדם … סביר להניח שמונחים בקבלה מתייחסים למהות השפה, מתארים אמת יציבה וקבועה, קשורה לכוחות הנבראים – בלבד – שפה וחשבון. חשבון שרש המילה מחשבה. מילה פירושה פה (מילה = פה = 85) והכוונה דיבור. ברית מילה וברית לשון, הכוונה ברית פה, שפה, וברית לשון

לשון = אשפה = שפו = דוד בן ישי (רוממנו מכל לשון …. שפה = 385,   לשון = 386 ,   שמים = 390)

מדע החכמה הוא נצחי, אינו בר חלוף ואינו משתנה, כמו מתמטיקה – מדע החכמה משקף חוקי טבע קבועים נכונים תמיד, מעבר לזמן או לחיי אדם, זה או אחר. לכן "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה…" מתייחס למספרים ואותיות. עשר ספירות (עשר ספרות ראשונות מ 1 עד 10 ) ובנוסף – כ"ב אותיות יסוד. (10+22=32)


להלן 3 הוכחות מתמטיות ולשוניות (ניתנות לחישוב עצמאי) לטענה שראשית נבראו מספרים ואותיות ושכל מרכיב מסביר את משנהו.

סכום 10 ספירות ברבוע = שכינה =עשיה = שפה= 385   (1 ברבוע + 2 ברבוע …+ 10 ברבוע  = 385)

סכום כ"ב אותיות = נברא = 253  (סכום כל 22 המספרים הראשונים = 253 = נברא)

סכום ערכן הגימטרי של כ"ב אותיות = 1495 = 496 = מלכות

מתוך ארבע עולמות אבי"ע (אצילות, בריאה, יצירה, עשיה) עולם עשיה מתייחס לספירה עשירית, מלכות.

ספירה עשירית, מלכות, היא גם שכינה, שפה, עשיה, סכום כל כ"ב האותיות וסכום 10 ספירות ברבוע

ידיעת נתונים אלו תעזור להבין את רעיון עשר הספירות והקשר המיוחד והמובנה בין אותיות ומספרים.

כך גם נכון לגבי משמעות המילים שמים וארץ, והקשרם לשמות האל …

גם כאן מתגלה קשר מופלא בין שפה וחשבון

  י"ה כפול יהו"ה = שמים                 י"ה כפול אלהים = ארץ

י"ה = יוד הא = יהו"ה


גיאומטריה עשרונית


המידות בגיאומטריה עשרונית מעידות על קשר מספרי בין שמות האל לבין מידות המדע הטבעי. זאת היות ומתמטיקה כמו גיאומטריה שפות בינלאומיות, אובייקטיביות, משותפות לכלל האנושות… אינן קשורות בלעדית לשפה מדוברת מסוימת ונכונותם או אי נכונותם נבדקת במספרים ומשוואות בדוקות וידועות לכל.

המיוחד בשפה העברית הוא שהמפתח למילים נמצא במספרים, שמספרים מרחיבים משמעות פרוזאית, מדייקים ומחדדים מחשבה ועוזרים להבנה המגיעה מהשכל האנושי לגבור על כל שקר או רגש או דמיון שווא.

מטטרון


קול שדי, דמת אנש …. וכדור הארץ

גן עדן – במובנו המטאפיזי – נמצא בתחום המחשבה והעיון. בפילוסופיה, במדעי הטבע, מדעי העברית, חשבון וחכמות בכלל. אך גן עדן – החומרי, ללא ספק אם היה, היה על הארץ ומתייחס לכדור הארץ (הפלנטה עליה אנו חיים, בני האדם) והפלנטה הנקראת "ארץ"  EARTH  נבראה לפני שנברא האדם.

אדם נוצר והונח בגן, לאחר שספירה עשרונית התממשה ולאחר שנבראה השפה העברית על כל כ"ב אותיותיה.

"נברא" = סכום 22 אותיות העברית, 22 מספרים ראשונים  = א+ ב+ ג+ ד+ … ק+ ר+ ש+ ת = נברא = 253

שיטת הספירה העשרונית היא טבעית, ומוטבעת במידת כדור הארץ. היקף הכדור כהיקף רבוע 10/10 = 40 (מילים אחרות היקף רבוע 10,000/10,00 ק"מ = 40,000 ק"מ כהיקף כדור הארץ) קוטר הכדור 12,727 ק"מ (מידה זו ידועה כיום ויתכן שנכונה לפחות 6000 שנים ואולי יותר ממיליארד)

תמצית הרעיון הוא שוויון.   אורך = רוחב = עומק,  תזכורת למבנה הדביר בבית המקדש,  קוביה – 10/10/10

 image

איור – כדור הארץ בקנה מידה עשרוני, מוקטן באלפית, מאית, עשירית… 1 : 10 או 1: 100 או 1 : 1000

אדם נוצר בסוף הבריאה, בצלם ודמת אלהים …ובתחילת הסיפור נשאלת השאלה מה ראו אדם וחוה בגן עדן

וַתִּפָּקַחְנָה, עֵינֵי שְׁנֵיהֶם, וַיֵּדְעוּ, כִּי עֵירֻמִּם הֵם;

להלן ניתן לראות "דמת" בעיניים  (דמת = 444,  אורך צלע רבוע חסום במעגל ברדיוס 314 = שדי = מטטרון)

גיאומטריה מחייבת דיוק. לכן, כאשר רואים הוכחה הנובעת משרטוט מדויק – מבינים משהו קרוב לאמת.

 image

image

איור ראשון –  היות ושמות האל מתייחסים למקור אחד, להלן הסבר גיאומטרי למובן – דמת שדי

דמת  (444)  = אורך צלע הרבוע החסום במעגל ברדיוס   314  =  שד"י  =  מטטרון   (דו ממדי)

דמת (444) =  גם אורך צלע הרבוע החסום בספירה/כדור ברדיוס  314 = שד"י = מטטרון (תלת ממדי)

נזכור כי "אל שדי" = השם, משה

ואילו השם "שדי" = 314 מתייחס למעגל וידוע (במספריו) כמקדם המתמטי הקשור למעגל – 3.14 – פיי

לגבי מקדם מתמטי זה יש הסכמה בין העברית לשאר השפות. שרש חשבון כשרש "מחשבה" בעברית.

פקיחת עיניים אם כך קשורה ישירות לידע וצמיחה של מודעות באדם (תודעה/מודעות לחכמה אובייקטיבית)

אלף, ברך, דמת, אנש, קול, שדי

111, 222, 444, 351, 136, 314

אלף = 111        אלף + אלף = ברך = 222          אלף + אלף + אלף + אלף = ברך + ברך = דמת = 444

קול = 136        שדי = 314      אנש = 351 = גובה כל פאה בפירמידה משולשת

 image

וַיִּשְׁמְעוּ אֶת-קוֹל יְהוָה אֱלֹהִים, מִתְהַלֵּךְ בַּגָּןלְרוּחַ הַיּוֹם

וַיֹּאמֶר, אֶת-קֹלְךָ שָׁמַעְתִּי בַּגָּן

בכל האיורים כדאי להתבונן במידות  –  אלף – 111   מטטרון – שר הפנים (שדי) 314      קול – 136

 image

image

וַיִּשְׁמְעוּ אֶת-קוֹל יְהוָה אֱלֹהִים, מִתְהַלֵּךְ בַּגָּןלְרוּחַ הַיּוֹם

וַיֹּאמֶר, אֶת-קֹלְךָ שָׁמַעְתִּי בַּגָּן

 

מטטרון = שדי = 314  = רדיוס ספירה החוסמת פירמידה כפולה (משולשת או מרובעת) שצלעותיה דמת 444 בפירמידה משולשת אורך צלעות הבסיס = 544 = 4 כפול 136 (קול) ובפירמידה מרובעת, הצלע= 444 = דמת

פירמידה כפולה, מרובעת, חסומה בספירה/כדור עם רדיוס "שדי" 314, (כמו גם פירמידה משולשת) מכילה מילים אלו – דמת 444,    אנש 351,    אלף 111,    ברך 222,     קול 136     דמת = 4 כפול 111 (אלף)

 image

image

קוטר כדור הארץ (בקנה מידה עשרוני) בשרטוט 12,560 ק"מ (בקירוב של 98-99% לקוטרו במציאות)

ארבעים כפול 314, שדי, מטטרון = 12,560

אם הספירות מיוחסות לשמות האל (כפי שידוע בקבלה) יתכן כי מטטרון = שדי = 314 מיוחס לספירה עשירית, היות ועשרים (כתר = עשרים = עשרה הם) עשרה גופים מרחביים – ככדור הארץ – אחד על גבי השני משתווים בגובהם לקוטר כדור הארץ, במידתו הטבעית….

 

image

image

image